Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje poziva) Nabavka kancelarijske opreme: stolice, stolovi, ormari, panoi, police, školske table, vješalice, fotelje i opreme za održavanje čistoće

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 38, 20.05.2013

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 255-1-1-3-20/13
Broj obavještenja o nabavci: 255-1-1-1-10/12
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU
Kontakt osoba: TATJANA ŠILJEGOVIĆ
Adresa: VUKA KARADŽIĆA 30
Poštanski broj: 71123
Opština/Grad: Istočno Sarajevo
IDB/JIB: 4400592530000
Telefon: 057320330
Faks: 057320330
Elektronska pošta(e-mail):uisjnabavke@paleol.net
Internet adresa(web):www.ues.rs.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Republika Srpska
I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Obrazovanje
I.3. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li je zaključen okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Opremanje objekta Ekonomskog fakulteta Pale sa svom nastavnom
i dijelom kancelarijske opreme
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Novoizgrađeni objekat Ekonomskog fakulteta, Univerziteta u
Istočnom Sarajevu, nalazi se na Palama u ulici Alekse Šantića br. 3.
Javnom nabavkom predviđeno je opremanje objekta sa svim
nastavnim i dijelom kancelarijske opreme. To podrazumjeva
ugrađenu i mobilnu opremu (stolice, stolovi, ormari, panoi, police,
školske table, vješalice, fotelje, itd.), bravarske i stolarske pozicije, i
opremu za održavanje čistoće.
II.5. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Definisano u tenderskoj dokumentaciji
II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
280.000,00 KM
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Alekse Šantića br. 3, 71 420 Pale
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Definisano u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Broj kvalificiranih kandidata je manji od 3 (tri) i ne osigurava
stvarnu konkurenciju za planirani ugovor
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 5.3.2013.
V.2. Broj primljenih ponuda: 5
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 2
V.4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a:
224.186,00 KM
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a:
256.976,00 KM
(M1-C-7046-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: