Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje poziva) Nabavka reznih bubnjeva za kombajn EDNJ 150-2L

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 38, 20.05.2013

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. - SARAJEVO,
ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. - TUZLA
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 298-1-1-3-673/13
Broj obavještenja o nabavci: 298-1-1-1-631/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka"
d.o.o. - Tuzla
Kontakt osoba: Ahmet Begić, predsjednik Komisije
Adresa: Mije Keroševića Guje br. 1
Poštanski broj: 75000
Opština/Grad: Tuzla
IDB/JIB: 4209020780003
Telefon: 035280083
Faks: 035280083
Elektronska pošta(e-mail):poslovikomercijale@kreka.ba
Internet adresa(web):www.kreka.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduzeće
I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Traženje i vađenje uglja i
drugih čvrstih goriva
I.3. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li je zaključen okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka reznih bubnjeva za kombajn EDNJ 150-2L za potrebe JP
EP BiH d.d. Sarajevo, ZD RU Kreka
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka reznih bubnjeva za kombajn EDNJ 150-2L za potrebe JP
EP BiH d.d. Sarajevo, ZD RU Kreka
II.5. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
prema Anexu V
II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
342.248,41 KM
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
ZD RMU Kreka
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
3 mjeseca od potpisa Ugovora
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 26.4.2013.
V.2. Broj primljenih ponuda: 0
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 0
V.4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a: 0,00 KM
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a: 0,00 KM
(M2-C-6783-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: