Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje poziva) Nabavka goriva

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 38, 20.05.2013

GRAD DOBOJ
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 431-1-1-3-66/13
Broj obavještenja o nabavci: 431-1-1-1-53/13
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRAD DOBOJ
Kontakt osoba: Nedeljko Pejić
Adresa: HILANDARSKA 1
Poštanski broj: 74000
Opština /Grad: Doboj
IDB/JIB: 4400016460004
Telefon: 053242002
Faks: 053236194
Elektronska pošta(e mail):javne_nabavke@opstina-doboj.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo vlasti i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.2.b. Nivo vlasti kojem pripada ugovorni organ: Grad ,DOBOJ
I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava
I.3. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li je zaključen okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka goriva za potrebe administrativne službe Grada Doboja
u 2013.
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka goriva za potrebe administrativne službe Grada Doboja
u 2013.
II.5 Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
51.280,00 KM
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
pumpne stanice na području grada Doboja
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
do kraja 2013.
OdjeljakIII: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
OdjeljakIV: RAZLOG PONIŠTENJA
Broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne
osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 10.5.2013.
V.2. Broj primljenih ponuda: 1
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 1
V.4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a:
40.787,04 KM
V.4.b. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a:
40.787,04 KM
(M1-C-7040-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: