Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje poziva) Nabavka čeličnog žičanog pletiva

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 38, 20.05.2013

RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVIĆI" DD
BANOVIĆI
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 510-1-1-3-299/13
Broj obavještenja o nabavci: 510-1-1-1-264/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVIĆI" DD
BANOVIĆI
Kontakt osoba: Mirela Zejnilovic
Adresa: Armije Bosne i Hercegovine 52
Poštanski broj: 75290
Opština/Grad: Banovići
IDB/JIB: 4209329530001
Telefon: 035870600
Faks: 035875166
Elektronska pošta(e-mail):direktor@rmub.ba
Internet adresa(web):www.rmub.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduzeće
I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Traženje i vađenje uglja i
drugih čvrstih goriva
I.3. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li je zaključen okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
ČELIČNO ŽIČANO PLETIVO
II.5. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
dato u tenderskoj dokumentaciji
II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
289.128,00 KM
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
RMU Banovići dd Banovići
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
1 godina
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
III.2.a. Podkriteriji
1. Ponuđena cijena, učešće:97,00%
2. Uslovi i način plaćanja, učešće:3,00%
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne
osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 27.3.2013.
V.2. Broj primljenih ponuda: 2
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 2
V.4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a:
224.400,00 KM
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a:
258.400,00 KM
(M1-C-7072-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: