Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka rezervnih dijelova za dizel hidrauličnu lokomotivu

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 38, 20.05.2013

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. - SARAJEVO
ZD RUDNIK MRKOG UGLJA "ĐURĐEVIK"
D.O.O. - ĐURĐEVIK
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 270-7-1-4-262/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo ZD Rudnik mrkog
uglja "Đurđevik" d.o.o. - Đurđevik
Kontakt osoba: Kasim Bojagić
Adresa: Đurđevik bb
Poštanski broj: 75272
Opština/Grad: Živinice
IDB/JIB: 4209284170009
Telefon: 035774970
Faks: 035772667
Elektronska pošta(e-mail):larisa0509@gmail.com
Internet adresa(web):www.rudnikdjurdjevik.ba
I.2. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduzeće
I.3.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.3.c. Djelatnost ugovornog organa: Traženje i vađenje uglja i
drugih čvrstih goriva
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Rezervni dijelovi za lokomotivu
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Rezervni dijelovi za dizel hidrauličnu lokomotivu DLZ 110 F
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 28.5.2013. Vrijeme: 15:00
Adresa i mjesto: JP "Elektroprivreda BiH" d.d. - Sarajevo
ZD Rudnik mrkog uglja "Đurđevik" d.o.o. - Đurđevik
(M1-D-6911-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: