Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka protivpožarnih crijeva i usisnih spiralnih crijeva sa spojnicama

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 38, 20.05.2013

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. - SARAJEVO,
ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. - TUZLA
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 298-7-1-4-679/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka"
d.o.o. - Tuzla
Kontakt osoba: Edin Hukić, tel. 035/287-460
Adresa: Mije Keroševića Guje br. 1
Poštanski broj: 75000
Opština/Grad: Tuzla
IDB/JIB: 4209020780003
Telefon: 035280083
Faks: 035280083
Elektronska pošta(e-mail):poslovikomercijale@kreka.ba
Internet adresa(web):www.kreka.ba
I.2. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduzeće
I.3.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.3.c. Djelatnost ugovornog organa: Traženje i vađenje uglja i
drugih čvrstih goriva
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Protivpožarna crijeva i usisno spiralno crijevo sa spojnicama
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Protivpožarna crijeva i usisno spiralno crijevo sa spojnicama
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 29.5.2013. Vrijeme: 15:00
Adresa i mjesto: Mije Keroševića Guje 1, 75000 Tuzla
(M1-D-7169-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: