Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka RTG materijala (RTG filmovi, RTG razvijač, RTG fiksir)

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 38, 20.05.2013

ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVLJA
VELIKA KLADUŠA
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 525-7-1-4-30/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Zdravstvena ustanova Dom zdravlja Velika Kladuša
Kontakt osoba: Diplomirani pravnik - Mersad Mašinović
Adresa: Sulejmana Topića 1
Poštanski broj: 77230
Opština/Grad: Velika Kladuša
IDB/JIB: 4263273340004
Telefon: 037770010
Faks: 037770021
Elektronska pošta(e-mail):dom.zdr@gmail.com
Internet adresa(web):www.domzdravljakladusa.com.ba
I.2. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
KaouAneksuA
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.3.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,
Unsko-sanski kanton
I.3.c. Djelatnost ugovornog organa: Zdravstvo
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Nabavka RTG materijala
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
RTG materijal (RTG filmovi, RTG razvijač, RTG fiksir)
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 5.6.2013. Vrijeme: 13:00
Adresa i mjesto: Ul. Sulejmana Topića br. 1, 77230 Velika Kladuša
ANEKS A
I.2. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Naziv: Zdravstvena ustanova Dom zdravlja Velika Kladuša
Kontakt osoba: Diplomirani pravnik Mersad Mašinović
Adresa: Sulejmana Topića 1
Poštanski broj: 77230
Opština/Grad: Velika Kladuša
IDB/JIB: 4263273340004
Telefon: 037770010
Faks: 037770021
Elektronska pošta (e-mail):dom.zdr@bih.net.ba
Internet adresa(web):www.domzdravljakladusa.com.ba
(M2-D-6798-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: