Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka reagenasa i potrošnog materijala za aparat Advia 2120

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 38, 20.05.2013

ZU DOM ZDRAVLJA CAZIN
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 535-7-1-4-29/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZU Dom zdravlja Cazin
Kontakt osoba: Emina Delić
Adresa: Indire Pjanić 28
Poštanski broj: 77220
Opština/Grad: Cazin
IDB/JIB: 4263129140009
Telefon: 037514324
Faks: 037539027
Elektronska pošta(e-mail):cazin.domzdravlja@bih.net.ba
I.2. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.3.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,
Unsko-sanski kanton
I.3.c. Djelatnost ugovornog organa: Zdravstvo
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Nabavka reagenasa i potrošnog materijala za aparat Advia 2120
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka reagenasa i potrošnog materijala za aparat Advia 2120
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 3.6.2013. Vrijeme: 10:00
Adresa i mjesto: ZU Dom zdravlja Cazin
Ul.Indire Pjanić 28
77220 Cazin
(M1-D-7118-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: