Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka rezervnih dijelova za tramvaje

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 38, 20.05.2013

KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO
PREDUZEĆE "GRADSKI SAOBRAĆAJ" D.O.O.
SARAJEVO
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 599-7-1-4-140/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Kantonalno Javno Komunalno Preduzeće "Gradski
saobraćaj" d.o.o. Sarajevo
Kontakt osoba: Šećo Karkelja
Adresa: Velikih drveta br. 1
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Novi Grad
IDB/JIB: 4200055640002
Telefon: 033293278
Faks: 033454691
Elektronska pošta(e-mail):komercijala@gras.ba
Internet adresa(web):www.gras.ba
I.2. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduzeće
I.3.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,
Kanton Sarajevo
I.3.c. Djelatnost ugovornog organa: Usluge gradske ‘eljeznice,
tramvaja, trolejbusa, autobusa ili ‘ičare
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Rezervni dijelovi za tramvaje
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
LOT 1214 Potrošni materijal za remont tramvajskih vozila
LOT 1226 Rezervni dijelovi za tramvaj tip E 1
LOT 1204 C Rezervni dijelovi za tramvaj SATRA stakla
LOT 1223 Rezervni dijelovi mašinski za tramvajska vozila TIP
9/10G
LOT 1220 Bakarne žice
LOT 1203 Rezervni dijelovi za tramvaj SATRA elektro
LOT 1204 Rezervni dijelovi za tramvaj SATRA mašinski
LOT 1217 Ležajevi za tramvajska vozila
LOT 1228 Kompresor zraka za tramvaj 9/10 G
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 11.6.2013. Vrijeme: 10:00
Adresa i mjesto: KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo ,ul. Velikih drveta
br.1
(M1-D-7130-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: