Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(izmjena) Nabavka lož ulja - ekstra lako (Rajlovac, Čapljina, Mostar, Žepče, Doboj, Bihać, Glamoč, Pazarić, Butile)

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 38, 20.05.2013

MINISTARSTVO ODBRANE BiH
ISPRAVKA OBAVJEŠTENJA
O NABAVCI BROJ 237-1-1-6-217/13
Obavještenje koje se ispravlja
Broj obavještenja: 237-1-1-1-189/13
Datum objave obavještenja: 6.5.2013.
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO ODBRANE BIH
Kontakt osoba: Željko Perić
Adresa: Hamdije Kreševljakovića 98
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Stari Grad
IDB/JIB: 4200745400004
Telefon: 033285500
Faks: 033286697
Elektronska pošta(e-mail):nabavka_prodaja@mod.gov.ba
Internet adresa(web):www.mod.gov.ba
I.2. Ispravlja se sljedeće:
Odjeljak IV.3.a. mijenja se i glasi: 10.6.2013.
Odjeljak IV.4 mijenja se i glasi:Datum: 17.6.2013, vrijeme: 12:00.
Odjeljak IV.5 mijenja se i glasi:Datum: 17.6.2013, vrijeme: 13:00,
mjesto: Hamdije Kreševljakovića 98, Sarajevo.
Promijenjeni su podaci na sljedećim lotovima: 1,2,3,4,5
ISPRAVKA ANEKSA B ZA LOT BROJ 1
I.1. Ispravlja se sljedeće:
ISPRAVKA ANEKSA B ZA LOT BROJ 2
I.1. Ispravlja se sljedeće:
ISPRAVKA ANEKSA B ZA LOT BROJ 3
I.1. Ispravlja se sljedeće:
ISPRAVKA ANEKSA B ZA LOT BROJ 4
I.1. Ispravlja se sljedeće:
ISPRAVKA ANEKSA B ZA LOT BROJ 5
I.1. Ispravlja se sljedeće:
CORRECTION OF PROCUREMENT NOTICE
INTERNATIONAL PUBLICATION NUMBER
237-1-1-10-219/13
Procurement notice in correction:
Procurement notice number:237-1-1-5-190/13
Date of publication:6.5.2013.
Part I: CONTRACTING AUTHORITY
I.1. Contracting authority data
Official name: Ministry of Defence
Contact points: Željko Perić
Address: Hamdije Kreševljakovića 98
Postal code: 71000
Municipality/City: Sarajevo - Stari Grad
Identification number: 4200745400004
Telephone: 033285500
Fax: 033286697
E-mail:nabavka_prodaja@mod.gov.ba
Internet address: www.mod.gov.ba
I.2.Corrections:
Section III.3 is changed as:Date: 17.6.2013, Time: 12:00.
Section IV.3.a. is changed as: 10.6.2013.
(M1-F-6851-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: