Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka betona

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 40, 27.05.2013

MJEŠOVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA
REPUBLIKE SRPSKE" - MATIČNO PREDUZEĆE
A.D. TREBINJE - ZAVISNO PREDUZEĆE
"ELEKTROKRAJINA" AKCIONARSKO DRUŠTVO
BANJA LUKA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 203-1-1-1-116/13
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Mješoviti holding "Elektroprivreda Republike
Srpske" - Matično preduzeće a.d. Trebinje - Zavisno preduzeće
"Elektrokrajina" Akcionarsko društvo Banja Luka
Kontakt osoba: Vesna Javorac
Adresa: Kralja PetraIKarađorđevića 95
Poštanski broj: 78000
Opština/Grad: Banja Luka
IDB/JIB: 4400855640000
Telefon: 051246300
Faks: 051215610
Elektronska pošta(e mail):info@elektrokrajina.com
Internet adresa(web):elektrokrajina.com
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao u Aneksu A
I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za učešće
Kao u Aneksu A
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduzeće
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski
nivo,Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Električna energija
I.6. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 7
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Beton
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Beton
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
OdjeljakIII: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
U skladu sa tenderskom dokumentacijom
III.4. Ograničenje za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanjeprofesionalne djelatnosti
U skladu sa tenderskom dokumentacijom
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
U skladu sa tenderskom dokumentacijom
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
U skladu sa tenderskom dokumentacijom
OdjeljakIV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimanje tenderske dokumentacije
IV.3.a. Datum: Može se obezbijediti do 19.6.2013. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos novčane naknade: 30,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za učešće
Datum: 25.6.2013. Vrijeme: 12:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 25.6.2013. Vrijeme: 13:00
Mjesto: Kralja Petra I Karađorđevića 95
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
Otkup TD kod Uni Kredit Banke na broj ‘.r. 551001-00000105-05.
Uz dokaze o uplati TD, otkupnici iste,obavezni su dostaviti i
potvrdu o registraciji.
Postupak i rokovi po prigovoru počinju teći od momenta
dostavljanja istog na Protok u zgradu Direkcije Ugovornog
organa, na adresi kao u Aneksu A.
ANEKS A
I.2. Adresa za dodatne informacije
Naziv: Mješoviti holding "Elektroprivreda Republike
Srpske" - Matično preduzeće a.d. Trebinje - Zavisno preduzeće
"Elektrokrajina" Akcionarsko društvo Banja Luka
Kontakt osoba: Dragana Railić 051/215-583
Adresa: Kralja PetraIKarađorđevića 95
Poštanski broj: 78000
Opština/Grad: Banja Luka
IDB/JIB: 4400855640000
Telefon: 051246300
Faks: 051215610
Elektronska pošta(e-mail):info@elektrokrajina.com
Internet adresa(web):elektrokrajina.com
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Naziv: Mješoviti holding "Elektroprivreda Republike
Srpske" - Matično preduzeće a.d. Trebinje - Zavisno preduzeće
"Elektrokrajina" Akcionarsko društvo Banja Luka
Kontakt osoba: Dragana Railić 051/215-583
Adresa: Kralja PetraIKarađorđevića 95
Poštanski broj: 78000
Opština/Grad: Banja Luka
IDB/JIB: 4400855640000
Telefon: 051246300
Faks: 051215610
Elektronska pošta(e-mail):info@elektrokrajina.com
Internet adresa(web):elektrokrajina.com
I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za učešće
Naziv: Mješoviti holding "Elektroprivreda Republike
Srpske" - Matično preduzeće a.d. Trebinje - Zavisno preduzeće
"Elektrokrajina" Akcionarsko društvo Banja Luka
Kontakt osoba: Dragana Railić 051/215-583
Adresa: Kralja PetraIKarađorđevića 95
Poštanski broj: 78000
Opština/Grad: Banja Luka
IDB/JIB: 4400855640000
Telefon: 051246300
Faks: 051215610
Elektronska pošta(e-mail):info@elektrokrajina.com
Internet adresa(web):elektrokrajina.com
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Beto za RJ "Elektrodistribucija" Gradiška
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Beton za RJ "Elektrodistribucija" Gradiška
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
20.020,00 KM
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
20.020,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
12 mjeseci
IIIPodkriteriji
1. Cijena,učešće: 70,00 %
2. Rok isporuke,učešće: 20,00 %
3. Uslovi i način plaćanja,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
F-co skladište Radne jedinice
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Beton za RJ "Elektrodistribucija" Srbac
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Beton za RJ "Elektrodistribucija" Srbac
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
6.600,00
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
6.600,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
12 mjeseci
IIIPodkriteriji
1. Cijena,učešće: 70,00 %
2. Rok isporuke,učešće: 20,00 %
3. Uslovi i način plaćanja,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
F-co skladište Radne jedinice
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Beton za RJ "Elektrodistribucija" Laktaši
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Beton za RJ "Elektrodistribucija" Laktaši
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
29.150,00
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
29.150,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
12 mjeseci
IIIPodkriteriji
1. Cijena,učešće: 70,00 %
2. Rok isporuke,učešće: 20,00 %
3. Uslovi i način plaćanja,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
F-co skladište Radne jedinice
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Beton za RJ "Elektrodistribucija" Mrkonjić Grad
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Beton za RJ "Elektrodistribucija" Mrkonjić Grad
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
15.400,00
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
15.400,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
12 mjeseci
IIIPodkriteriji
1. Cijena,učešće: 70,00 %
2. Rok isporuke,učešće: 20,00 %
3. Uslovi i način plaćanja,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
F-co skladište Radne jedinice
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 5
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Beton za RJ "Elektrodistribucija" Prijedor
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Beton za RJ "Elektrodistribucija" Prijedor
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
33.000,00
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
33.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
12 mjeseci
IIIPodkriteriji
1. Cijena,učešće: 70,00 %
2. Rok isporuke,učešće: 20,00 %
3. Uslovi i način plaćanja,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
F-co skladište Radne jedinice
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 6
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Beton za RJ"Elektrodistribucija" Kozarska Dubica
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Beton za RJ"Eektrodistribucija" Kozarska Dubica
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
27.500,00
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
27.500,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
12 mjeseci
IIIPodkriteriji
1. Cijena,učešće: 70,00 %
2. Rok isporuke,učešće: 20,00 %
3. Uslovi i način plaćanja,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
F-co skladište Radne jedinice
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 7
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Beton za RJ "Elektrodistribucija" Novi Grad
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Beton za RJ "Elektrodistribucija" Novi Grad
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
18.150,00
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
18.150,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
12 mjeseci
IIIPodkriteriji
1. Cijena,učešće: 70,00 %
2. Rok isporuke,učešće: 20,00 %
3. Uslovi i način plaćanja,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
F-co skladište Radne jedinice
(M1-A-7247-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: