Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka videoprocesora sa kolonoskopom i gastroskopom

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 40, 27.05.2013

OPĆA BOLNICA JAJCE
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 282-1-1-1-1/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OPĆA BOLNICA JAJCE
Kontakt osoba: Dr. Dragan Matijević, ravnatelj
Adresa: KRALJICE JELENE BB
Poštanski broj: 70101
Opština/Grad: Jajce
IDB/JIB: 4236115110002
Telefon: 030658107
Faks: 030658106
Elektronska pošta(e-mail):belista.radovac@smart.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,
Srednjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Zdravstvo
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Ugovor o nabavci videoprocesora sa kolonoskopom i
gastroskopom
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka videoprocesora sa kolonoskopom i gastroskopom sa svim
elementima koji će biti detaljno navedeni u tenderskoj
dokumentaciji
II.5. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
1 komad
II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)
140.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Jajce, ulica Ismeta Šehalića bb
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
30 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Kao u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti do 15.6.2013. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 50,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 25.6.2013. Vrijeme: 11:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 25.6.2013. Vrijeme: 12:00
Mjesto: Opća bolnica Jajce, ul. Ismeta Šehalića bb
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Uplata za tendersku dokumentaciju se vrši na račun
3383602200059802 UniCredit Bank. Sredstva su nepovratna.
Nakon uplate tenderska dokumentacija bit će uručena osobno ili
dostavljena putem pošte.
(M2-A-7221-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: