Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka zaptivnih materijala za potrebe remonta TE u 2013. godini (grafitni prstenovi i šnjure za armaturu, zaptivači za mlinove i pumpe, klingeriti)

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 40, 27.05.2013

ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
GACKO
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 52-7-1-4-544/13
OdjeljakI.1: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
GACKO
Kontakt osoba: Radojica Perišić
Adresa: GRAČANICA BB
Poštanski broj: 89240
Opština /Grad: Gacko
IDB/JIB: 4401387900003
Telefon: 059472413
Faks: 059472085
Elektronska pošta(e mail):komercijala@ritegacko-rs.ba
I.2. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao u Aneksu A
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduzeće
I.3.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Republika Srpska
I.3.c. Djelatnost ugovornog organa: Električna energija
I.4. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Opis
II.2.a. Naziv predmeta ugovora
Konkurentski zahtjev sa objavljivanjem obavještenja br. 39/13
II.2.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka zaptivnih materijala za potrebe remonta TE u 2013.
godini
LOT 1 - Grafitni prstenovi i šnjure za armaturu
LOT 2 - Zaptivači za mlinove i pumpe
LOT 3 - Klingeriti
OdjeljakIII: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 11.6.2013. Vrijeme: 12:00
Adresa i mjesto: Gacko, Gračanica bb., Upravna zgrada ZP R i TE
Gacko A.D. Gacko
ANEKS A
I.2. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
GACKO
Kontakt osoba: Perišić Radojica, Jegdić LJiljana
Adresa: GRAČANICA BB
Poštanski broj: 89240
Opština/Grad: Gacko
IDB/JIB: 4401387900003
Telefon: 059472413
Faks: 059472085
Elektronska pošta(e mail):komercijala@ritegacko-rs.ba
(M1-D-7442-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: