Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka papira i ostalog kancelarijskog materijala

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 40, 27.05.2013

JU UNIVERZITET U BIHAĆU
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 503-7-1-4-63/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU Univerzitet u Bihaću
Kontakt osoba: Damir Omerdić
Adresa: Pape Ivana Pavla II 2/II
Poštanski broj: 77000
Opština/Grad: Bihać
IDB/JIB: 4263100670009
Telefon: 037222022
Faks: 037222024
Elektronska pošta(e-mail):rektorat@unbi.ba
Internet adresa(web):www.unbi.ba
I.2. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.3.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,
Unsko-sanski kanton
I.3.c. Djelatnost ugovornog organa: Obrazovanje
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Nabavka papira i ostalog kancelarijskog materijala za potrebe
Univerziteta u Bihaću
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 6.6.2013. Vrijeme: 14:00
Adresa i mjesto: Pape Ivana Pavla II 2/2, 77000 Bihać
(M1-D-7509-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: