Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka ogrijevnog drveta

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 40, 27.05.2013

JU OŠ "KONJODOR" BUŽIM
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 1309-7-1-4-1/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU OŠ "KONJODOR" BUŽIM
Kontakt osoba: MERIMA DERVIĆ
Adresa: KONJODOR BB
Poštanski broj: 77245
Opština/Grad: Bužim
IDB/JIB: 4263085340005
Telefon: 037425089
Faks: 037425089
Elektronska pošta(e-mail):os_konjodor@hotmail.com
I.2. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.3.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,
Unsko-sanski kanton
I.3.c. Djelatnost ugovornog organa: Obrazovanje
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Nabavka ogrijevnog drveta
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
nabavka ogrijevnog drveta
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 5.6.2013. Vrijeme: 12:00
Adresa i mjesto: JU OŠ " KONJODOR" Konjodor 77249
(M1-D-7433-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: