Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(izmjena) Nabavka kamenih agragata za RJ Rudnik i RJ TE

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 40, 27.05.2013

MJEŠOVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA
REPUBLIKE SRPSKE"
ZAVISNO PREDUZEĆE "RUDNIK I
TERMOELEKTRANA UGLJEVIK"
AKCIONARSKO DRUŠTVO UGLJEVIK
ISPRAVKA OBAVJEŠTENJA
O NABAVCI BROJ 297-1-1-6-1092/13
Obavještenje koje se ispravlja
Broj obavještenja: 297-1-1-1-1025/13
Datum objave obavještenja: 8.4.2013.
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Mješoviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske",
Zavisno Preduzeće "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik"
akcionarsko društvo Ugljevik
Kontakt osoba: Zorica Manojlovic
Adresa: Ugljevik bb
Poštanski broj: 76330
Opština/Grad: Ugljevik
IDB/JIB: 4400449490005
Telefon: 055771519
Faks: 055774382
Elektronska pošta(e-mail):komercijala.riteugljevik@gmail.com
Internet adresa(web):www.riteugljevik.com
I.2. Ispravlja se sljedeće:
Odjeljak IV.4 mijenja se i glasi:Datum: 29.5.2013, vrijeme: 12:00.
Odjeljak IV.5 mijenja se i glasi:Datum: 29.5.2013, vrijeme: 13:00,
mjesto: Upravna zgrada, sala br. 116.
(M1-F-7417-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: