Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 12.12.2020. 09:51

Sazivanje trinaeste vanredne sjednice Skupštine

Izvor: Nezavisne novine, 12.12.2020.

Na osnovu odredaba člana 268. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) i člana 51. i 52. Statuta ,Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka, Nadzorni odbor, na Dvanaestoj sjednici, održanoj dana 11.12.2020. godine, donio je Odluku broj: 1862/20, na osnovu koje

 

SAZIVA

 

Trinaestu vanrednu sjednicu Skupštine akcionara „Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka

Trinaesta vanredna sjednica Skupštine akcionara „Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka, održaće se 30.12.2020. godine (srijeda), sa početkom u 12.00 časova, u prostorijama Društva, ul. Veljka Mlađenovića bb, Banja Luka. Za sjednicu Skupštine akcionara se predlaže sljedeći

 

DNEVNI RED:

1.Izbor radnih tijela Skupštine akcionara:

1.1.Izbor predsjednika Skupštine akcionara,

1.2.Izbor komisije za glasanje,

1.3.Izbor zapisničara,

1.4.Izbor dva ovjerivača zapisnika,

2.Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 13. (Trinaeste) redovne sjednice Skupštine akcionara „Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka, održane 30.06.2020. godine,

3.Razmatranje i usvajanje Proizvodno - finansijskog plana „Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka za 2021. godinu i

4.Razno.

Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra sa stanjem na dan 20.12.2020. godine.

Akcionari koji nisu u mogućnosti da sjednici Skupštine akcionara prisustvuju lično, mogu glasati putem punomoćnika ili pisanim putem.

Skupštinske materijale akcionari mogu dobiti na uvid u prostorijama „Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka, ul. Veljka Mlađenovića bb, Banja Luka, svakog radnog dana u vremenu od 09.00 do 15.00 časova, do dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.

U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati 30.12.2020. godine (srijeda) sa početkom u 13.00 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

Sve informacije u vezi sa zakazanom sjednicom Skupštine akcionara mogu se dobiti na telefon 051/450-261.

 

NADZORNI ODBOR

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: