Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 15.12.2020. 08:06

(dopune dnevnog reda) Sazivanje XLI (četredesetprve) Skupštine dioničara

Izvor: Dnevni Avaz, 15.12.2020.

NO 1- 756/20

Sarajevo, 14.12.2020. godine

 

Na osnovu člana 231. Zakona o privrednim društvima («Sl. novine FBiH», br. 81/15), a u vezi sa Obavještenjem o sazivanju i održavanju XLI Skupštine Sarajevske berze - burze d.d. Sarajevo, objavljenim dana 01. 12. 2020. godine u dnevnim novinama “Dnevni avaz”, te u skladu sa prijedlozima dioničara sa više od 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa, objavljuje se

 

OBAVJEŠTENJE

o dopunama dnevnog reda XLI (četrdesetprve) vanredne Skupštine dioničara «Sarajevske berze - burze vrijednosnih papira» d.d. Sarajevo

 

I

Na prijedlog dioničara sa više od 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa, dopunjava se dnevni red četredesetprve (XLI) vanredne Skupštine dioničara «Sarajevske berze - burze vrijednosnih papira» d.d. Sarajevo, sazvane za dan 22. decembar 2020. godine u 14:00 sati u prostorijama Berze, tako što se iza tačke 3. dodaje tačka 4. koja glasi:

Tačka 4. Donošenje odluke o isplati dividende iz akumlirane dobiti ranijih godina

II

Redoslijed i sadržaj ostalih tačaka dnevog reda objavljenog u Obavještenju o sazivanju XLI Skupštine dioničara Sarajevske berze - burze ostaje nepromjenjen.

Ovo Obavještenje će biti objavljeno u jednim dnevnim novinama koje izlaze na teritoriji Federacije BiH i na web stranici Berze www.sase.ba .

 

NADZORNI ODBOR 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: