Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 23.06.2022. 09:46

Sazivanje I redovne sjednice Skupštine akcionara Zlatel a.d. Banja Luka

Izvor: Nezavisne novine, 23.06.2022.

Zlatel a.d. Banja Luka

Vidovdanska 53,78000 Banja Luka

Upravni odbor

 

Broj: 1-71/22

Datum: 21.06.2022. godine

 

U skladu sa Članom 267,272 i 304. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS" broj 127/08,58/09,100/11, 67/13,100/17 S2/19) (»Zakon") i članom 16. Ugovora o podjeli uz osnivanje društva Zlatel a.d. Banja Luka ("Društvo"), Upravni odbor Društva na ^sjednici održanoj dana 21.06.2022. godine donosi sljedeću

 

ODLUKU

o sazivanju I redovne sjednice Skupštine akcionara Zlatel a.d. Banja Luka

 

Prva redovna sjednica Skupštine akcionara Društva ("Skupština") će se održan dana 26.07.2022. godine (utorak) sa početkom u 12 asova u prostorijama sjedišta Društva, u ul. Kozarska 27, Banja Luka.

U slučaju nedostatka kvoruma za održavanje sjednice u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica će se održati istog dana sa početkom u 14 časova sa istim dnevnim redom.

 

Za sjednicu Skupštine akcionara se predlaže sljedeći

 

DNEVNI RED

1.Izbor predsjednika Skupštine i imenovanje radnih tijela (komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika),

2.Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje,

3.Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara,

4.Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja za 2021. godinu,

5.Razmatranje i usvajanje Revizorskog izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskog izvještaja Društva za 2021. godinu,

6.Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2021. godinu,

7.Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2021. godinu,

8.Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti iz 2021. godine,

9.Razmatranje i usvajanje Odluke o prenosu akcija manjinskih akcionara Društva na otkupioca u skladu sa članom 438 - 438d Zakona,

10.Izbor nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2022. godinu,

11.Razno.

 

II

POZIVAJU SE svi akcionari Društva sa pravom glasa da lično ili preko punomoćnika učestvuju u radu Skupštine sa naprijed navedenim dnevnim redom.

U skladu sa članom 277. Zakona pravo učešća i pravo glasa na Skupštini imaju svi akcionari Društva koji su upisani u listu akcionara koju izdaje Centralni registar haruja od vrijednosti a.d. Banja Luka na dan 16.07.2022. godine (deseti dan prije dana održavanja Skupštine). Ukoliko akcionar glasa preko punomoćnika, punomoć se daje u pisanoj formi određenom licu, sa određivanjem njegovog punog imena i prezimena, podacima o broju, vrsti i klasi posjedovanih akcija za koje se daje punomoć.

 

III

U skladu sa članom 438b stav 1) Zakona, navodimo podatke o licu koje je otkupilac akcija Društva i o visini naknade koju nudi otkupilac za otkup akcija.

Otkupilac: Zlatko Telalović, Ulica Omladinska br. 111, 78000 Banja Luka; Visina naknade: 1,1415 KM za jednu običnu (redovnu) akciju Društva.

 

IV

U skladu sa članom 272 i članom 438b stav 4) Zakona sastavni dio materijala za Skupštinu je:

a)prijedlog odluke o prenosu akcija,

b)godišnji finansijski izvještaj, izvještaj o poslovanju i izvještaj nezavisnog revizora za 2021. godinu,

c)pisani izvještaj otkupioca, u skladu sa članom 438b stav 2 Zakona i

d)izvještaj revizora o nezavisnoj reviziji primjerenosti visine novčane naknade, izrađen od strane nezavisnog revizora EF revizor d.o.o. Banja Luka.

Materijali za skupštinu po predloženom dnevnom redu, kao i materijali u skladu sa članom 438b Zakona o privrednim društvima, dos-tupni su svim akcionarima u sjedištu Društva svakim radnim danom u periodu od 9:00-15:00 časova, kao i na internet stranici „Banjalučke berze": www.blberza.com.

 

Upravni odbor

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: