Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 29.03.2023. 12:08

Sazivanje 70. redovne sjednice Skupštine dioničara Brčko gas osiguranje d.d. Brčko

Izvor: Nezavisne novine, 29.03.2023.

Broj : 05-06/23 UO

Datum: 24.03.2023. godine

 

Na osnovu člana 224. Zakona o preduzećima Brčko distrikta Bosne I Hercegovine -prečišćen tekst ("Službeni.glasnik Brčko distrikta BIH" broj 49-11) i člana 47. Statuta Dioničkog društva za osiguranje "Brčko gas osiguranje" Brčko, Upravni odbor na sjednici održanoj dana 24.03.2023. godine donosi:

 

ODLUKA o sazivanju 70. redovne sjednice Skupštine dioničara Brčko gas osiguranje DD Brčko

 

Saziva se 68. redovna sjednica Skupštine dioničara „Brčko gas osiguranje" dd Brčko koja će se održati dana 29.04.2022. godine (subota) sa početkom u 11.00 časova.

Zasjedanje Skupštine dioničara održaće se u prostorijama sjedišta „ Brčko gas osiguranje" dd u Brčkom, Banjalučka 8.

Za zasjedanje Skupštine utvrđuje se sledeći dnevni red:

 

1.Imenovanje radnih tijela skupštine: presjedavajućeg Skupštine, zapisničara i verifikacione komisije;

 

2.Usvajanje Zapisnika sa 69. Skupštine dioničara

 

3.Razmaranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog i izvještaja o poslo¬vanju „Brčko gas osiguranja" dd Brčko za 2022. godinu

 

4.Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju konačne ocjene i mišljenja ovlaštenog aktuara na finansijske izvještaje i godišnji izvještaj o poslovanju „Brčko gas osiguranja" dd za 2022. godinu,

 

5.Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju izvještaja nezavisnog revizora o reviziji fi-nansijskih izvještaja Brčko gas osiguranja dd Brčko za 2022.godinu,

 

6.Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o raspodjeli ostvarene dobiti „Brčko gas osiguranje" dd Brčko za 2022. Godinu

 

7.Donošenje odluke o isplati dividende

 

8. Razno

Pozivaju se svi dioničari da lično ili putem svog punomoćnika učestvuju u radu sjednice Skupštine. Punomoć o zastupanju dioničari dostavljaju na adresu sjedišta „Brčko gas osiguranja" dd u Brčkom, Ulica Banjalučka 8, Služba za opšte, pravne i kadrovske poslove najkasnije tri (3) dana prije održavanja sjednice Skupštine dioničara. Pravo učešća na sjednici Skupštine imaju dioničari koji su registrovani u Centralnom registru hartija od vrijednosti Brčko distrikta BiH 30 dana prije održavanja sjednice.

Uvid u materijal za ovu sjednicu Skupštine dioničari mogu izvršiti u sjedištu Brčko gas osiguranja dd u Brčkom, Ulica Banjalučka 8, svakog radnog dana od 08.00 do 16.00 časova. U slučaju da se sjednica Skupštine ne održi navedenog dana, ponovljena sjednica skupštine dioničara održaće se 15.05.2023. godine na istom mjestu sa početkom u 10.00 časova sa istim dnevnim redom.

 

UPRAVNI ODBOR:

Predsjednik Milošević Miladin

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: