Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 22.08.2023. 12:32

Sazivanje 22. redovne sjednice skupštine akcionarskog društva Veterinarska Stanica Ugljevik

Izvor: EuroBlic, 22.08.2023.

Na osnovu člana 304. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS* br.127/08,58/09, 100/P i 67/13) i člana 83. Statuta AD "Veterinarska stanica" Uglјevik, Upravni odbor društva, na sjednici održanoj 17.08.2023. godine, donio je odluku kojom objavlјuje poziv

 

ZA ODRŽAVANјE 22. REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA "VETERINARSKA STANICA"UGLjEVIK

 

Pozivamo sve članove Skupštine Akcionarskog društva "Veterinarska stanica" Ugljevik da prisustvuju 22. redovnoj sjednici Skupštine društva, koja će se održati dana 29.09.2023 godine, sa početkomu 12 časova, u prostorijama AD"Veterinarska stanica"Uglјevik, Modran bb.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

 

DNEVNI RED

 

1.Izbor radnih tijela:

a)komisije za glasanje i

b)zapisničara i dva ovjerivača zapisnika

2.Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa lrethodne sjednice Skupštine akcionara,

3.Razmatranje i usvajanje Godišnjih finansijskih izvještaja za 2022. godinu,

4.Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja za 2022. godinu,

5.Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2022. godinu,

6.Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju društva za 2022. godinu,

7.Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2023. godinu

Ukoliko se Skupština ne održi u zakazano vrijeme iz bilo kog razloga, ponovlјena Skupština će se održati 30.09.2023. godine, u isto vrijeme i na istom mjestu sa istim dnevnim redom.

Uvid u materijale ili njihovo preuzimanje, može se izvršiti u sjedištu preduzeća, Uglјevik, Modran 66 svakim radnim danom u vremenu od 7 do 14 časova, a informacije na tel:055/776-237.

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra, koji sadrži oznaku akcija, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 20.09.2023 godine.

 

Predsjednik Upravnog odbora:

Dragan Jelušić, dr.vet.med.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: