Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 11.05.2016. 09:35

Sazivanje tridesetiprve redovne Skupštine dioničara

Izvor: Oslobođenje, 11.05.2016.

Na osnovu člana 66. tačka 11. Statuta TRIGLAV OSIGURANJA D.D. i Odluke Nadzornog odbora broj 05-6318/16 od 9.5.2016.godine, Nadzorni odborTRIGLAV OSIGURANJA D.D. objavljuje

 

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju i održavanju TRIDESETIPRVE redovne Skupštine dioničara TRIGLAV OSIGURANJA D.D.

 

Obavještavaju se dioničari TRIGLAV OSIGURANJA D.D. da će se 2.6.2016. godine (četvrtak) u Sarajevu, sa početkom u 11,00 sati, održati Tridesetiprva redovna Skupština dioničara TRIGLAV OSIGURANJAD.D.

Skupština će se održati u prostorijama TRIGLAV OSIGURANJA D.D., ulica Dolina br. 8, u Sarajevu.

Za Skupštinu se predlaže sljedeći:

Dnevni red

1. Izbor radnih tijela Skupštine - predsjedavajućeg i ovjerivaća zapisnika;

2. Verifikacija zapisnika sa Tridesete Skupštine dioničara TRIGLAV OSIGURANJA D.D.;

3. Razmatranje i usvajanje izvještaja za 2015. godinu:

a. Izvještaj o poslovanju TRIGLAV OSIGURANJA D.D. sa neovisnim revizorskim mišljenjem;

b. Izvještaj o radu Nadzornog odbora;

c. Izvještaj Odbora za reviziju;

d. Izvještaj o radu Službe interne revizije;

4. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg obračuna i raspodjeli dobiti za 2015. godinu;

5. Donošenje odluke o izboru vanjskog revizora.

 

Pravo odlučivanja u Skupštini TRIGLAV OSIGURANJA D.D. ima dioničar koji se na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira nalazio 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom danu ako je on neradni.

Punomoć za učešće u radu i odlučivanje u Skupštini mora biti u obliku pisane izjave, potpisane od dioničara - vlastodavca i punomoćnika.

Punomoć se predaje prije početka rada Skupštine prilikom registracije dioničara za učešće u radu Skupštine, a najkasnije 3 dana prije održavanja Skupštine u TRIGLAV OSIGURANJU D.D. Uvid u materijale za Skupštinu moći će se izvršiti u poslovnim prostorijama TRIGLAV OSIGURANJA D.D. u skladu sa Statutom TRIGLAV OSIGURANJA D.D.

  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: