Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 20.05.2016. 09:45

Sazivanje 15. (petnaeste) godišnje sjednice Skupštine

Izvor: Nezavisne novine, 20.05.2016.

"Triglav osiguranje", akcionarsko društvo

UPRAVNI ODBOR

 

Na osnovu člana 38. stav 1. tačka 4. Statuta Društva Upravni odbor "Triglav osiguranja", akcionarsko društvo,

 

SAZIVA

15. (petnaestu) godišnju sjednicu Skupštine "Triglav osiguranja", akcionarsko društvo, koja će biti održana 17.06.2016. godine u Banjaluci s početkom u 10 časova u sjedištu Društva, Trg srpskih junaka broj 4.

 

Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika 15. (petnaeste) godišnje sjednice Skupštine akcionara "Triglav osiguranja" a.d.

2. Izbor radnih tijela Skupštine

3. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora o obavljenoj reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2015. godinu

4. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu s mišljenjem ovlaštenog ak¬tuara Društva

5. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju Društva za 2015. godinu

6. Razmatranje i usvajanje odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u poslovnoj 2015. godini

7. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2015. godinu

8. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Odbora za reviziju Društva za 2015. godinu

9. Razmatranje i usvajanje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Društva za 2016. godinu

10. Usvajanje odluke o razrješenju ovlaštenog aktuara Društva

11. Usvajanje odluke o imenovanju ovlaštenog aktuara Društva

Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu liste akcionara koju izdaje Centralni registar i koja sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice, odnosno sa stanjem na dan 07.06.2016. godine.

Akcionar može da glasa lično ili preko punomoćnika, u skladu sa zakonom i Statutom Akcionarskog društva.

Materijali za sjednicu Skupštine akcionara sa dnevnim redom mogu se dobiti na uvid u sjedištu Društva u Banjaluci, Trg srpskih junaka broj 4, radnim danom od devet do 14 časova, počev od dana objavljivanja oglasa o sazivanju Skupštine akcionara do održavanja sjednice Skupštine.

 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

David Benedek

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: