Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 21.05.2016. 09:08

Sazivanje 16. redovne sjednice Skupštine akcionara

Izvor: Glas Srpske, 21.05.2016.

VETERINARSKA STANICA AD DOBOJ

-UPRAVNI ODBOR-

 

Na osnovu članova 267, 272. stav 4, i 442. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Repu-blike Srpske", broj 127/08 i 58/09), i Odluke Upravnog odbora Veterinarske stanice AD Doboj UO 43/16 od 12.5.2016. godine, Upravni odbor objavljuje

 

POZIV

za 16. redovnu sjednicu Skupštine akcionara Veterinarske stanice AD Doboj

 

Skupština će se održati dana 23.6.2016. godine (četvrtak) sa početkom u 14 časova u Joboju. ulica Krnjiiskih srpskih brigada 123, u upravnoj zgradi Društva

 

Za sjednicu Skupštine akcionara predložen je sljedeći

DNEVNI RVD

1. Izbor radnih tajela za redovnu sjedninu Skupštine ak-cionaraieterinarske stanice AD Doboj:

a) Predsjednik Skupštine

b) Komisija za glasanje

c) Zapisničar i ovjerivač zapisnika

2. RazmatranjeiusvaJanjezapisnikasa prethodne re-dovne sjednice Skupštine akcionara

3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2015. godinu

4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2015. godinu

5. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja Društva za 2015. godinu

6. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima za 2015. godinu,

7. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti iz 2015. godine

8. Izbor Nezavisnog revizora finansijskih izvještaja za period od tri godine, počev od 2016. godine pa do 2018. godine.

 

Materijal za redovnu sjednicu Skupštine dostupan je na uvid akpionarima svakim radnim danom u periodu od 8 do 15 časova u sjedippu Društva. U slučaju nemogućnosti održavanja sjednice Skušptine akcionara u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica Skupštine akcionara Društva održaće se istog dana na istom mjestu sa početkom u 15 časova, sa istim dnevnim redom.

 

Broj: UO 02/15

Datum: 13.5.2016. godine

 

UPRAVNI ODBOR

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: