Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 24.05.2016. 11:55

Sazivanje XI redovne sjednice Skupštine akcionara

Izvor: Glas Srpske, 24.05.2016.

AD "OZREN-BOROVNO"

VALJEVO POLJE-FOČA

 

Broj: 01-01-70

Dana: 17.5.2016. god.

 

Na osnovu člana 267. Zakona o privrednim društvima ("Sl. gl. RS", broj 127/08), akcionarsko društvo Ozren-Borovno" Foča, saziva XI redovnu sjednicu Skupštine akcionara za dan 25.6.2016. godine sa početkom u 10 časova u prostorijama Društva.

Za sjednicu Skupštine predlaže se sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine

a) Izbor komisije za glasanje,

b) Izbor ovjerivača zapisnika,

c) Izbor zapisničara.

2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara.

3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2015. godinu

4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o poslovanju Društva za 2015. godinu.

5. Razmatranje i usvajanje IzvJeštaja o poslovanju za 2015. godinu.

6. Razmatranje i usvajanje FinansiJskog izvještaja za 2015. godinu.

7. Razmatranje i usvaJanje Plana poslovanja Društva za 2016. godinu.

8. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o izboru preduzeća BDO d.o.o Banjaluka za reviziju

finansijskog izieštaja preduzeća AD "OZREN-BOROVNO“ za 2016. godinu.

U slučaju da se Skupština ne može održati zoog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati istog dana sa početkom u 12 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

 

UPRAVNI ODBOR

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: