Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 26.05.2016. 10:00

Sazivanje XV redovne sjednice Skupštine akcionara

Izvor: Banjalučka berza, 26.05.2016.

UT LEOTAR AD TREBINJE

Broj: 44
Trebinje, 24.5.2016. godine

 

Na osnovu člana 268. i 438. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) te u skladu sa članom 46. Statuta Društva, Upravni odbor UTAD "Leotar" Trebinje, na XXXVI sjednici održanoj dana 17.5.2016. godine donio je odluku kojom

SAZIVA

XV redovnu sjednicu Skupštine akcionara, koja će se održati dana 27.6.2016. godine u prostorijama preduzeća, sa početkom u 10 časova, za koju predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine:
- predsjedavajućeg Skupštine,
- komisije za glasanje,
- dva ovjerivača zapisnika
2. Usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje,
3. Usvajanje Zapisnika sa XIV redovne Skupštine akcionara Društva,
4. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju Društva za 2015. godinu.
5. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja za 2015. godinu
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2015. godinu
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Uggravnog odbora za 2015. godinu.
8. Donošenje Odluke o izboru Revizora za 2016. godinu
9. Razmatranje i usvajanje Odluke o promjeni pravne forme Društva prelaskom Društva iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.
10.Razmatranje i usvajanje Odluke o promjeni Statuta društva.

Pozivaju se akcionari, odnosno njihovi ovlašćeni zastupnici da prisustvuju Skupštini akcionara Društva. Pravo glasa akcionar može da ostvaruje lično ili preko punomoćnika. Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti RS, koji sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 17.6.2016. godine
U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara ne održi u zakazano vrijeme, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine se zakazuje za 28.6.2016. godine u prostorijama Društva, u isto vrijeme i sa istim dnevnim redom. Ponovljena Skupština može valjano odlučivati ako su prisutni ili predstavljeni akcionari koji imaju ili zastupaju više od jedne trećine ukupnog broja glasova akcionara.
Sve informacije o održavanju sjednice Skupštine i materijale sa predloženim dnevnim redom, u skladu sa članom 438 b, tačka 4. akcionari mogu dobiti u prostorijama Društva, na adresi Obala Luke Vukalovića 1, 89101 Trebinje, svakim radnim danom od 8 do 15 časova, kontakt telefon 059/261-086
Poziv za Skupštinu objavljen je i na internet stranici Društva www.hotelleotar.com.


Predsjednik Upravnog odbora 
Milan Pešut

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: