Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 27.05.2016. 10:26

Sazivanje redovne Skupštine akcionara

Izvor: Glas Srpske, 27.05.2016.

"NEMETALI" a.d. PRIJEDOR

UPRAVNI ODBOR

 

Broj:

Dana: 25.5.2016. godine

 

Na osnovu člana 24 Statuta "NEMETALI" a.d. PRIJEDOR Upravni odbor na sjed-nici održanoj dana 25.5.2016. godine donosi sljedeću:

 

ODLUKU

 

o zakazivanju redovne Skupštine akcionara Društva "NEMETALI" a.d. PRIJEDOR, za dan 30.6.2016. godine, sa početkom u 11 časova u prostorijama "NEMETALI" a.d. PRIJEDOR u ul. Rudnička 39 (poslovna zgrada Žitoprometa), sa sljedećim:

 

DNEVNIM REDOM

1. Izbor predsjednika Skupštine

2. Izbor radnih tijela skupštine (Komisija za glasanje, dva ovjerivača zapisnika, zapisničara)

3. Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje

4. Usvajanje zapisnika sa prethodne skupštine akcionara

5. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu UO za 2015. godinu

6. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o:

- Izvještaju nezavisnog revizora i finansijskih izvještaja za poslovnu 2015. godinu

- Godišnjim finansijskim izvještajima društva za poslovnu 2015. godinu

- Izvještaju o poslovanju društva za 2015 godinu

7. Razmatranje i usvajanje odluke o raspodijeli dobiti ostvarene u poslovnoj 2015. godini

8. Razmatranje i usvajanje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2016. godinu.

 

Pravo učešća i pravo glasa na skupštini ostvaruje se na osnovu izvjepgtaja Centralnog registra hartija od vrijednosti RS koji sadrži oznaku akcija, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice skupštine akcionara, odnosno na dan 20.6.2016. godine. Punomoć za zastupanje, učestvovanje u radu i glasanje na Skupštini akcionara mora biti izdata, odnosno ovjerena kod nadležnog organa, u skladu sa važećim propisima. U slučaju da se Skupština ne bude mogla održati zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati isti dan u 12 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

Materijali za redovnu Skupštinu se mogu podići u Upravi Društva.

 

UPRAVNI ODBOR

"NEMETALI" AD

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: