Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 28.05.2016. 09:42

Sazivanje 13. redovne sjednice Skupštine akcionara

Izvor: Nezavisne novine, 28.05.2016.

Broj: 1054 / 16.

Dana: 20.05.2016. god.

 

Na osnovu člana 7. Zakona o javnim preduzećima, člana 267. Zakona o privrednim društvima i člana 18. Statuta "Gradska toplana" a.d. Doboj, Nadzorni odbor Društva:

 

SAZIVA

 

13. redovnu sjednicu Skupštine akcionara Gradska toplana" a.d. Doboj, koja će se održati dana 29.06.2016. godine (srijeda), s početkom rada u 11.00 časova u Doboju, Ulica Srpskih sokolova br. 1.

 

Za sjednicu Skupštine akcionara "Gradska toplana" a.d. Doboj predlaže se sljedeći:

 

Dnevni red

1. Izbor radnih tijela Skuppggine akcionara "Gradska toplana" a.d. Doboj,

- Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika.

2. Razmatranje i usvajanje izvoda iz zapisnika sa pete vanredne sjednice Skupštine akcionara "Gradska toplana" a.d. Doboj.

3. Razmatranje i usvajanje:

- Finansijskih izvještaja "Gradska toplana" a.d. Drboj za 2015. godinu,

- Izvještaja o poslovanju "Gradska toplana" a.d. Doboj za poslovnu 2015. godinu,

- Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja "Gradska toplana" a.d. Doboj za 2015. godinu.

4. Razmatranje i usvajanje odluke o načinu raspoređivanja dobiti Gradska toplana" al, Doboj za 2015. gsiinu.

5. Razmatranje i usvajanje odluke o pokriću gubitka iz ranijih godina-Gradska toplana" a.d. Doboj za 2015. godinu.

6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Nadzornog odbora "Gradska toplana" a.d. Doboj za 2015. godinu.

7. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Odbora za reviziju "Gradska toplana" a.d. Doboj za 2015. godinu i izvještaja o računovodstvu, izvještajima i finansijskom poslovanju "Gradska toplana" a.d. Doboj i povezanih preduzeća za 2015. godinu.

 

Nadzorni odbor zadužuje Upravu Društva da tehnički provede ovu odluku na način da: utvrdi datum održavanja redovne sjednice Skupštine akconara, alternativni datum ponovljene sjednice, objavi saziv na način i u rokovima, kako je to regulisano zakonom, izvrši dostavu skugšgginskih materi-jala i provede ostale radnje kako bi sjednica Skupštine bila održana na način regugšsan važećim propisima.

 

Predsjednik Nadzornog odbora

Dejan Starčević, dipl. ecc s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: