Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 28.05.2016. 09:50

Sazivanje Skupštine

Izvor: Banjalučka berza, 28.05.2016.

AD "MERKUR" TESLIĆ 


Svetog Save br. 88 Teslić
Teslić, 14.4.2016. godine

 


OBAVJEŠTENJE
o sazivanju Skupštine akcionarskog Društva AD "MERKUR" Teslić

 

Na osnovu člana 30. statuta AD "MERKUR" Teslić broj: 29/11 -OPU: 1357/2011 od 30.12.2011. godine i odluke Upravnog odbora AD "MERKUR" Teslić sa održane sjednice Upravnog odbora dana 14.4.2016. godine obavještavamo sve akcionare ovog Društva da će se sjednica Skupštine akcionara održati 31.5.2016. godine, sa početkom u 12 časova, u zgradi sjedišta društva, u Tesliću, na adresi Svetog Save br. 88, sa sljedećim:

 

DNEVNIM REDOM

1. Verifikacija mandata, imenovanje zapisničara i ovjerivača zapisnika, te izbor radnih tijela skupštine;
a)Predsjednika skupštine
b)Zapisničara i ovjerivača zapisnika
c) Komisije za glasanje
2. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta AD "MERKUR" Teslić;
3. Tekuća pitanja.

 

Predsjednik Upravnog odbora 
AD "MERKUR" TESLIĆ

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: