Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 28.05.2016. 10:08

Sazivanje 20. redovne sjednice Skupštine akcionara

Izvor: Nezavisne novine, 28.05.2016.

MALPREH" A.D. BANjALUKA

 

Na osnovu člana 267, 272. i 304. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik Republike Srpske" br. 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) i člana 82. Statuta "Malpreh" a.d. Banjaluka, Upravni odbor "Mal-preh" a.d. Banjaluka, na sjednici održanoj dana 26.05.2016. godine donio je odluku kojom

 

 

SAZIVA

20. redovnu sjednicu Skupštine akcionara "Malpreh" a.d. Banjaluka, koja će biti održana dana 01.07.2016. godine (petak), u 12.00 časova, u prostorijama Uprave Društva, Vidovdanska br. 53, Ba-njaluka.

Za sjednicu Skušptine predlaže se sljedeći

 

DNEVNI RED

1. Donošenje odluke o izboru predsjednika Skupštine;

2. Upoznavanjb sa odlukom predsjednika Skupštine akcionara o imenovanju kandidata za članove:

a) komisije za glasanje,

b) zapisničara i ovjerivača zapisnika;

3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja komisije za glasanje;

4. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 19. sjednice Skuppggine akcionara "Malpreh" a.d. Banjaluka;

5. Razmatranje i usvanje izvještaja o radu Upravnog odbora za 2015. godinu;

6. Razmatranje i usvanje izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijsih izvje štaja za 2015. godinu;

7. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja Društva za 2015. godinu;

8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2015. godinu;

9. Donošenje odluke o pokriću ostvarenog gubitka za 2015. godinu;

10. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Društva za 2016. godinu;

11. Razno

 

U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara ne održi u zakazano vrijeme, zbog nedostatka kvoru-ma, ponovljena sjednica Skupštine održaće se istog dana, u 13.00 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

 

Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostavuju se na osnovu Izvještaja Centralonog registra hartija od vrijednosti RS, koji sadrži podatke o vlasnicima, broji i nomi-nalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akci-onara, odnosno sa stanjem na dan 21.06.2016. godine.

 

Pozivaju se akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pismenim putem, uzmu učešće u radu Skupšine akcionara. Punomoći morju biti ovjerene od strane nadležnog organa. Pisana izjava o glasanju dostavlja se u sjedništu Društva najkasnije dan prije dana održavanja sje-dnice Skupštine akcionara.

 

Akcionari mogu izvršiti uvid u materijale za sjednici Skupštine svakim radnim danom od 09.00 do 12.00 časova u sjedištu Društva, Ul. Vidovdanska br. 53 Banjaluka.

 

UPRAVNI ODBOR

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: