Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 28.05.2016. 10:14

Sazivanje godišnje sjednice Skupštine akcionara ZIF Polara Invest Fond a.d. Banja Luka

Izvor: Banjalučka berza, 28.05.2016.

"Polara Invest" a.d. Banja Luka
Svetozara Markovića 5 Banja Luka

 

Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), te člana 76. i 85. Zakona o investicionim fondovima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 92/06), Upravni odbor "Polara Invest" a.d. Banja Luka objavljuje

 

POZIV
Za godišnju sjednicu Skupštine akcionara ZIF "Polara Invest Fond" a.d. Banja Luka

 

koja će se održati održati 27.06.2016. godine u 10:00 časova u sjedištu Fonda, ulica Svetozara Markovića br. 5 (ulaz br. 11), sa sljedećim

 

Dnevnim redom

1. Izbor predsjednika Skupštine, zapisničara, ovjerivača zapisnika i komisije za glasanje;
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara;
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja ZIF "Polara Invest Fond" a.d. Banja Luka za 2015. godinu;
4. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja ZIF "Polara Invest Fond" a.d. Banja Luka za 2015. godinu sa mišljenjem nezavisnog revizora i Nadzornog odbora;
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju ZIF "Polara Invest Fond" a.d. Banja Luka za 2015. godinu sa mišljenjem Nadzornog odbora;

Skupština može valjano odlučivati ako su na njoj zastupljeni glasovi koji predstavljaju najmanje 30% osnovnog kapitala Fonda, uključujući i glasove akcionara koji su se opredijelili da glasaju pisanim putem.
U slučaju nedostatka kvoruma ponovljena skupština će se održati 04.07.2016. godine u 10:00 časova na istom mjestu.
Ponovljena skupština može valjano odlučivati glasovima prisutnih i/ili predstavljenih akcionara, uključujući glasove akcionara koji su se opredijelili da glasaju pisanim putem, bez obzira na broj prisutnih i predstavljenih akcionara i broj glasova koje imaju. 
Pravo glasa na godišnjoj skupštini imaju akcionari upisani u knjigu akcionara na deseti dan prije dana održavanja sjednice, odnosno na dan 17.06.2016. godine.
Društvo obezbjeđuje kopije svih prijedloga odluka, i materijala, po tačkama dnevnog reda svakom zainteresovanom akcionaru svaki radni dan, u redovno radno vrijeme, u prostorijama "Polara Invest" a.d. Banja Luka, ulica Svetozara Markovića 5, Banja Luka.
Akcionari koji nisu u mogućnosti da Skupštini akcionara prisustvuju lično ili putem punomoćnika mogu glasati i pisanim putem dostavljajući pisano glasanje, lično ili putem pošte, na protokol "Polara Invest" a.d. Banja Luka prije održavanja Skupštine.
Telefon za informacije 051/226-770.

 

"Polara Invest" a.d. Banja Luka
Upravni odbor

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: