Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 28.05.2016. 11:39

Sazivanje XXII redovne sjednice Skupštine akcionara

Izvor: Banjalučka berza, 28.05.2016.

IGM „ DRINA " AD.
UPRAVNI ODBOR
BIJELJINA


Broj: 01-211/16 
Dana, 26.05.2016.god. 

Na osnovu člana 267. tačka 1. i 2., člana 272. i 304. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 127/08, 57/09 i 100/11 ), te člana 20, 22.i 31. Statuta Društva (broj:OPU-486/2011), Upravni odbor IGM „ DRINA " a.d. iz Bijeljine upućuje:

 

POZIV

Pozivaju se akcionari IGM „ DRINA " a.d. iz Bijeljine na XXII , redovnu sjednicu Skupštine akcionara, koja će se održati 30.06.2016.god. sa početkom u 13 časova, u prostorijama Društva, Ulica Pantelinska br.102., u Bijeljini.


PRIJEDLOG DNEVNOG REDA:

1. Izbor radnih tijela Skupštine:
a) Predsjedavajućeg
b) Verifikacione komisije - Komisije za glasanje
c) Zapisničara
d) Dva ovjerivača zapisnika
2. Usvajanje izvještaja Verifikacione komisije
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne, XXI (redovne)
sjednice Skupštine Društva održane 25.06.2015.godine 
4. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora Društva
5. Donošenje odluke o stavljanju van snage Odluke o izboru nezavisnog revizora
broj:01-417/15 od 26.06.2015.godine
6. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora izabranog na nivou Igmin
Grupacije, za reviziju izvještaja 2015. i 2016.godine
7. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji
finansijskih izvještaja Društva za 2015.godinu
8. Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izvještaja za 2015.godinu
9. Donošenje odluke o usvajanju izvještaja o poslovanju Društva za 
2015.godinu
10. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti Društva ostvarene u 2015.godini
11. Razmatranje i usvajanje plana poslovanja Društva za 2016.godinu
12. Tekuća pitanja

Poziv za XXII (dvadeset i drugu), redovnu sjednicu Skupštinu akcionara objaviće se 28.05.2016.godine u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske i i to: „Glas Srpske" i „Nezavisne novine ", te na internet stranici Banjalučke berze.
Skupštinski materijali sa prijedlozima odluka o kojima će se odlučivati na Skupštini biće dostavljeni akcionarima u pismenoj formi u roku od 7 dana od dana objavljivanja poziva u dnevnim novinama.

Pravo učešća i pravo glasanja ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti na dan 20.06.2016.godine. koji je deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine.

Obavještavaju se svi akcionari da su se dužni prijaviti na registraciju pola sata prije održavanja sjednice. Pisana izjava o glasanju dostavlja se u sjedište Društva najkasnije dan prije održavanja Skupštine. Pravo glasa na Skupštini imaju akcionari lično ili putem punomoćnika. Skupštinski materijali dostupni su akcionarima u sjedištu Društva, Pantelinska br.102., svakim radnim danom u periodu od 9 do 13 časova.

U slučaju nemogućnosti održavanja sjednice iz prethodnog stava u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica zakazuje se za isti dan sa početkom u 15 časova.


Predsjednik UO
Momčilo Savičić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: