Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 01.06.2016. 09:17

Sazivanje dvadeset prve redovne Skupštine dioničara

Izvor: Dnevni Avaz, 01.06.2016.

Na osnovu čl. 257. Zakona o privrednim društvima (Sl. novine FBiH br. 81/15), Statua Privrednog društva «Igman» dd, Konjic, 05/9-2012. od juna 2012. god i br. 05/1-1-15 od 09.10.2015.god i Odluke o sazivanju Skupštine društva, br.06/06-VII/2016 od 30.05.2016.god, Nadzorni odbor Društva objavljuje:

 

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju dvadesetprve - redovne - Skupštine dioničara Privrednog Društva «lgman» dd Konjic

 

Dvadesetprva - redovna - Skupština dioničara Privrednog društva «Igman» dd Konjic, saziva se za dan 24.06.2016.god sa početkom u 11.00 u poslovnim prostorijama Društva ul Donje polje 42. 88400-Konjic.

 

Nadzorni odbor za Skupštinu predlaže slijedeći:

 

Dnevni red

1. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika i dva ovjerivača zapisnika Skupštine

2. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju "Igman"-a dd za 2015.god sa Izvještajem Vanjskog revizora. Odbora za reviziju i Izvještaj o radu Nadzornog odbora

3. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti

4. Donošenje Odluke o nagradi članovima Uprave chištva

5. Donošenje Odluke o usvajanju Statuta Društva

6. Donošenje Odluke o usvajanju Posbvnika o radu Nadzornog odbora društva

7. Donošenje Odluke o visni novčane naknade predsjedniku i članovima Nadzornog odbora

8. Donošenje Odluke o razrješenju čbnova Odbora za reviziju

9. Donošenje Odluke o imenovanju Odbora za reviziju

10. Donošenje Odluke o visini novčane naknade predsjedniku i članovima Odbora za reviziju

11. Donošenje Odluke o izboru Vanjske revizije za reviziju posbvanja Društva u 2016.god

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju dioničari koji su se nalazili na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH 30 dana prije dana održavanja Skupštine Društva ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku, ako on pada u neradni dan.

Dioničar/punomoćnik koji želi učestvovati u radu i odlučivanju Skupštine, dužan je najkasnije 3 dana prije dana određenog za otežavanje Skupštine, neposrecho iii preporučeno poštom, podnijeti Sekretitru Društva prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine.

Uz prijavu se obavezno prilaže cbkaz o identifikaciji podnosioca prijave i punomoć.

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje S% od ukupnog broja dionica sa pravom glasa, mogu najkasnije u roku od 8 dana od dana objavljivanja ovog Obavještenja, dati eventualni prijedbg za izmjenu i dopunu dnevnog reda i prijedbga Odluka Skupštine.

Podnosiocima prijave Sekretar Društva će izdati potvrdu, koju je Dioničar/punomoćnik dužan predati Odboru za glasanje, uz podnošenje isprave o identifikaciji, najkasnije 30 minuta prije vremena određenog za početak Skupštine.

Dioničar/punomoćnik ima pravo uvida u materijale pripremljene za Skupštinu.

Uvid u materijale može se izvršiti u sjedištu Društva ul Donje polje 42 - 88400 Konjic, u kancelariji Sekretara Društva, svakog radnog dana u periodu od 7,00 do 15,00h.

Sve dodatne informacije u vezi održavanja Skupštine mogu se dobiti u radne dane na tel: 036/281-204 u vremenu od 7,00 do 15,00 časova.

 

NADZORNI ODBOR

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: