Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 04.06.2016. 10:49

Sazivanje Skupštine društva

Izvor: Dnevni list, 04.06.2016.

Nadzorni odbor društva «Vinari]a Čitluk» d.d. Čitluk na sjednici održanoj dana 3. lipnja 2016 god. donio je Odluku o sazivanju Skupštine Društva, te ovim putem objavljuje

OBAVIJEST

o sazivanju Skupštine društva «Vinarija Čitluk» d.d. Čitluk

Saziva se Skupština«Vinarija Čitluk» d.d. Čitluk za dan 27.lipanj 2016 god (ponedjeljak) sa početkom u 12 sati u sjedištu Društva ul. K. Tomislava 28 - u prostorijama Restorana za društvenu ishranu Za sjednicu Skupštine utvrđuje se slijedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine

a. Predsjednika

b. dva dioničara ovjerovitelja zapisnika

2. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa Skupštine Društva od 26.lipnja 2015..god.

3. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izvješća Društva za 2015 godinu koje uključuje financijsko izvješće, izvješće revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju

4. Donošenje odluke o načinu pokrića gubitka

5. Donošenje odluke o izboru vanjskog revizora Društva

6. Glasovanje o povjerenju članovima Nadzornog odbora Društva

POZIV DIONIČARIMA

Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanja na Skupštini ima dioničar koji se na listi dioničara Društva nalazio 30 dana prije datuma održavanja Skupštine, ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan. Pravo sudjelovanja na Skupštini dioničar može ostvariti osobno ili putem punomoćnika. Punomoćnik može biti svaka poslovno sposobna fizička osoba , pravna osoba registrirana za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira, udruga sa svojstvom pravne osobe osnovana i registrirana radi udruživanja i zastupanja dioničara u kojem slučaju ovlasti iz punomoći vrši zakonski ili opunomoćeni zastupnik. Punomoć se daje u obliku pisane izjave potpisane od strane punomoćnika i opunomoćenika i dostavlja se Društvu, osobno, poštom, faksom, najkasnije tri dana prije datuma održavanja Skupštine. Skupštini mogu prisustvovati dioničari ili punomoćnici dioničara koji su se prijavili odboru za glasovanje najkasnije tri dana prije datuma održavanja Skupštine, neposredno ili preporučenom pošiljkom na adresu Društva. Glasovanje u Skupštini obavlja se putem glasačkih listića koji sadrže ime ili tvrtku dioničara i broj glasova kojima raspolaže. Glasovanje se obavlja zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora za ili protiv prijedloga odluke, odnosno zaokruživanjem broja ispred imena kandidata pri izboru tijela Društva Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine koja je sazvana najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavijesti. Prijedlozi se u pismenom obliku dostavljaju Nadzornom odboru. Sve informacije i uvid u pisane materijale o kojima će se odlučivati na Skupštini dioničari mogu dobiti u sjedištu Društva svakim radnim danom.

Predsjednik Nadzornog odbora

Vida Milićević

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: