Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 09.06.2016. 10:44

Sazivanje I (redovne) sjednice Skupštine akcionara

Izvor: Banjalučka berza, 09.06.2016.

AD» EKONOMIK»
ZVORNIK

Broj:27/16
Datum: 08.06.2016.

Na osnovu čl.304. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS" br.127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) , Upravni odbor je na sjednici održanoj dana 08.06.2016. godine donio odluku kojom

SAZIVA
I (redovnu) sjednicu Skupštine akcionara AD"Ekonomik" Zvornik, koja će se održati dana 11.07.2016. godine sa početkom u 10,00 časova u prostorijama direkcije društva u Zvorniku, ul.Svetog Save br.3.

Za sjednicu Skupštine akcionara predlaže se sledeći

DNEVNI RED

1.Izbor predsjednika Skupštine;
2. Izbor radnih tijela Skupštine:
- komisije za glasanje,
- zapisničara i
- dva ovjerivača zapisnika;
3. Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje;
4. Usvajanje Poslovnika o radu skupštine;
5. Razmatranje i usvajanje Izvješaja o radu Upravnog odbora za 2015.godinu;
6. Razmatranje i usvajanje:
- Revizorskog izvještaja za 2015.godinu,
- Izvještaja o poslovanju za 2015.godinu,
- Finansijskih izvještaja za 2015.godinu,
- Prijedloga odluke o raspodjeli dobiti;
7. Razmatranje i usvajanje:
- prijedloga odluke o razrješenju dva člana Upravnog odbora,
- prijedloga odluke o izboru dva člana Upravnog odbora,
- prijedloga odluke o davanju saglasnosti na ugovor o regulisanju međusobnih prava i obaveza između članova Upravnog odbora i Društva i
- verifikacija odluke Upravnog odbora o visini naknade za rad;
8. Razmatranje i usvajanje nacrta ugovora o regulisanju prava i obaveza između pravnih sledbenika AD"Novi Velepromet" Zvornik;
9. Razmatranje i usvajanje prijedloga odluke o prodaji nepokretnosti;
10. Verifikacija odluke Upravnog odbora o izboru revizora za 2015.godinu i izbor revizora za 2016. godinu i
11. Razno

U slučaju da se Skupština ne održi zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine akcionara održaće se dana 13.07.2016. godine, na istom mjestu sa početkom u 10,00 časova.
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra HOV koji sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti
akcija sa stanjem na dan 01.07.2016. godine.
Obavještavamo akcionare da se materijali za sjednicu mogu dobiti u prostorijama direkcije društva svakim radnim danom od 7 do 15 časova. Materijali i prijedlozi svih odluka objavljuju se i na internet sajtu Banjalučke berze.


Upravni odbor

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: