Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 11.06.2016. 11:09

Sazivanje vanredne sjednice Skupštine akcionara

Izvor: Banjalučka berza, 10.06.2016.

"Polara Invest" a.d. Banja Luka


Svetozara Markovića 5 Banja Luka

Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), te člana 76. i 85. Zakona o investicionim fondovima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 92/06), Upravni odbor "Polara Invest" a.d. Banja Luka objavljuje

 

POZIV
za vanrednu sjednicu Skupštine akcionara ZIF "Polara Invest Fond" a.d. Banja Luka

 

koja će se održati 27.06.2016. godine u 11:00 časova u sjedištu Fonda, ulica Svetozara Markovića br. 5 (ulaz br. 11), sa sljedećim

Dnevnim redom

1. Izbor predsjednika Skupštine, zapisničara, ovjerivača zapisnika i komisije za glasanje;
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara;
3. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama statuta ZIF "Polara Invest Fond" a.d. Banja Luka, 
4. Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju prečišćenog teksta statuta ZIF "Polara Invest Fond" a.d. Banja Luka,
5. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju ZIF "Polara Invest Fond" a.d. Banja Luka,
6. Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju prečišćenog teksta Odluke o osnivanju ZIF "Polara Invest Fond" a.d. Banja Luka,
7. Razmatranje i usvajanje Plana aktivnosti usklađivanja ulaganja i izloženosti prema pojedinim licima portfelja ZIF "Polara Invest Fond" a.d. Banja Luka,
8. Razmatranje i usvajanje Plana preoblikovanja ZIF "Polara Invest Fond" a.d. Banja Luka.

Skupština može valjano odlučivati ako su na njoj zastupljeni glasovi koji predstavljaju najmanje 30% osnovnog kapitala Fonda, uključujući i glasove akcionara koji su se opredijelili da glasaju pisanim putem.
U slučaju nedostatka kvoruma ponovljena skupština će se održati 04.07.2016. godine u 11:00 časova u sjedištu Fonda, ulica Svetozara Markovića br. 5 (ulaz br. 11), sa istim dnevnim redom.
Ponovljena skupština može valjano odlučivati glasovima prisutnih i/ili predstavljenih akcionara, uključujući glasove akcionara koji su se opredijelili da glasaju pisanim putem, bez obzira na broj prisutnih i predstavljenih akcionara i broj glasova koje imaju. 
Pravo glasa na vanrednoj skupštini imaju akcionari upisani u knjigu akcionara na deseti dan prije dana održavanja sjednice, odnosno na dan 17.06.2016. godine.
Skupština se saziva zbog potrebe usklađivanja portfelja i akata Fonda, te usvajanja plana preoblikovanja Fonda u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o investicionom fondovima. 
Društvo obezbjeđuje kopije svih materijala po tačkama dnevnog reda svakom zainteresovanom akcionaru svaki radni dan, u redovno radno vrijeme, u prostorijama "Polara Invest" a.d. Banja Luka, ulica Svetozara Markovića br. 5 (ulaz br. 11).
Akcionari koji nisu u mogućnosti da Skupštini akcionara prisustvuju lično ili putem punomoćnika mogu glasati i pisanim putem dostavljajući pisano glasanje, prije održavanja Skupštine, na protokol "Polara Invest" a.d. Banja Luka ili putem pošte.
Telefon za dodatne informacije je 051/226-770


"Polara Invest" a.d. Banja Luka
Upravni odbor

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: