Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 14.06.2016. 13:17

Sazivanje 17. redovne sjednice Skupštine akcionara

Izvor: Nezavisne novine, 14.06.2016.

"Čajavec uslužne djelatnosti" AD Banjaluka

Ul. Jovana Dučića 23A

78 000 BANJALUKA

Dana 10.06.2016. godine

-UPRAVNI ODBOR-

 

Na osnovu čl. 267. i 272. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) i člana 43. Statuta "Čajavec uslužne djelatnosti" a.d. Banjaluka (u daljem tekstu: Društvo), Upravni odbor Društva, dana 10.06.2016. godine, donosi

ODLUKU

o sazivanju 17. redovne sjednice Skupštine akcionara "Čajavec uslužne djelatnosti" AD Banjaluka koja će se održati dana 14.07.2016. godine (četvrtak), u 12 časova, u prostorijama Društva, Ul. Jovana Dučića 23a. Upravni odbor za sjednicu predlaže sljedeći

DNEVNI RED

1. Razmatranje i donošenje odluke o izboru predsjednika Skupštine akcionara Društva;

2. Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje;

3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 16. redovne sjednice Skupštine akcionara Društva;

4. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2015. godinu;

5. Razmatranje i usvajanje izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2015. godinu;

6. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja "Čajavec uslužne djelatnosti" AD Banjaluka na dan 31.12.2015. godine,

7. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju "Čajavec uslužne djelatnosti" AD Banjaluka za 2015. godinu;

8. Razmatranje i usvajanje odluke o pokriću gubitka na dan 31.12.2015. godine;

9. Razmatranje i usvajanje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Društva za 2016. godinu.

 

Pozivaju se akcionari, odnosno njihovi ovlašćeni predstavnici da prisustvuju sjednici Skupštine akcionara. Pravo glasa akcionar može da ostvaruje lično ili preko punomoćnika. Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti AD Banjaluka, koji sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, što je 04.07.2015. godine.

U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara ne održi u zakazano vrijeme, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine zakazuje se za isti dan u prostorijama Društva, u 14 časova, sa istim dnevnim redom. Ponovljena sjednica Skupštine može valjano odlučivati ako su prisutni ili predstavljeni akcionari koji imaju ili zastupaju više od jedne trećine ukupnog broja glasova.

Sve informacije o održavanju sjednice Skupštine i materijale sa predloženim dnevnim redom akcionari mogu dobiti lično u prostorijama Društva, u Ul. Jovana Dučića 23A Banjaluka, od 08.00 do 16.00 časova ili na telefon 051/214-929.

 

Predsjednik Upravnog odbora

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: