Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje poziva) Nabavka usluga istražnih radova, izrada geotehničkog elaborata, izrada glavnog projekta sanacije i projekat monitoringa klizišta u ul. Hekim Oglu Alipaše br.52-56

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 42, 03.06.2013

ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 209-1-2-3-135/13
Broj obavještenja o nabavci: 209-1-2-1-123/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo
Kontakt osoba: Verica Milinčić
Adresa:Kaptol3
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200141480000
Telefon: 033254941
Faks: 033226188
Elektronska pošta(e-mail):zik@zik.ks.gov.ba
Internet adresa(web):http://zik.ks.gov.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,
Kanton Sarajevo
I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava
I.3. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: inžinjerske usluge i integralne
inžinjerske usluge, usluge urbanog planiranja i uređenja pejzaža,
slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog
ispitivanja i analize
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li je zaključen okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Provođenje istražnih radova, izrada geotehničkog elaborata, izrada
glavnog projekta sanacije i projekat monitoringa klizišta u ul.
Hekim Oglu Alipaše br.52-56
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Provođenje istražnih radova, izrada geotehničkog elaborata, izrada
glavnog projekta sanacije i projekta monitoringa klizišta u ul.
Hekim Oglu Alipaše br.52-56, Općina Novi Grad.
II.5. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
1
II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
15.000,00 KM
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Sarajevo
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
45 dana
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Broj kvalificiranih kandidata je manji od 3 (tri) i ne osigurava
stvarnu konkurenciju za planirani ugovor
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 24.5.2013.
V.2. Broj primljenih ponuda: 2
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 1
V.4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a: 13.461,00
KM
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a: 13.461,00
KM
(M1-C-7940-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: