Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje poziva) Nabavka usluga servisiranja i održavanja motornih vozila

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 42, 03.06.2013

MH "ELEKTROPRIVREDA RS" MATIČNO
PREDUZEĆE A.D. TREBINJE
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 355-1-2-3-53/13
Broj obavještenja o nabavci: 355-1-2-1-51/13
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MH "ELEKTROPRIVREDA RS" MATIČNO
PREDUZEĆE A.D. TREBINJE
Kontakt osoba: Dušan Riđešić
Adresa: Stepe Stepanovića bb
Poštanski broj: 89101
Opština /Grad: Trebinje
IDB/JIB: 4401355450006
Telefon: 059277133
Faks: 059277193
Elektronska pošta(e mail):dridjesic@ers.ba
Internet adresa(web):www.ers.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo vlasti i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduzeće
I.2.b.Nivovlastikojempripadaugovorniorgan:Entitetskinivo
,Republika Srpska
I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Električna energija
I.3. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge servisiranja i popravke
II.2. Podjela na lotove
Da
II2.a. Broj lotova: 4
II.2.b. Poništava se: Sve lotove
II.2.b-1. Redni brojevi lotova: 1, 2, 3, 4
II.3. Da li je zaključen okvirni sporazum?
Da
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Servisiranja i održavanja motornih vozila
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
LOT 1: Usluge servisiranja i održavanja motornih vozila marke
"Volksnjagen"
LOT 2: Usluge servisiranja i održavanja motornih vozila marke
"Audi"
LOT 3: Usluge servisiranja i održavanja motornih vozila marke
"Škoda"
LOT 4: Usluge servisiranja i održavanja motornih vozila marke
"Toyota"
OdjeljakIII: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
ANEKS E
Broj lota koji se poništava: 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Usluge servisiranja vozila marke "Volksnjagen"
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Uslugeservisiranjaiodržavanjamotornihvozilamarke"Volks-
njagen"
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Prema Tenderskoj dokumentaciji
II.1.Procijenjenaukupnavrijednostugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
80.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
12 mjeseci
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Banja Luka
OdjeljakIV: RAZLOG PONIŠTENJA
Broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne
osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 28.5.2013.
V.2. Broj primljenih ponuda: 2
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 0
V.4. Informacije o najnižoj /najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.aVrijednostnajnižeprihvatljiveponudebezPDV-a:0,00KM
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a: 0,00
KM
ANEKS E
Broj lota koji se poništava: 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Usluge servisiranja vozila marke "Audi"
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Uslugeservisiranjaiodržavanjamotornihvozilamarke"Audi"
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Prema Tenderskoj dokumentaciji
II.1.Procijenjenaukupnavrijednostugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
60.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
12 mjeseci
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Banja Luka
OdjeljakIV: RAZLOG PONIŠTENJA
Broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne
osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 28.5.2013.
V.2. Broj primljenih ponuda: 1
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 0
V.4. Informacije o najnižoj /najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.aVrijednostnajnižeprihvatljiveponudebezPDV-a:0,00KM
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a: 0,00
KM
ANEKS E
Broj lota koji se poništava: 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Usluge servisiranja vozila marke "Škoda"
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Usluge servisiranja i održavanja motornih vozila marke
"Škoda"
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Prema Tenderskoj dokumentaciji
II.1.Procijenjenaukupnavrijednostugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
10.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
12 mjeseci
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Banja Luka
OdjeljakIV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 28.5.2013.
V.2. Broj primljenih ponuda: 0
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 0
V.4. Informacije o najnižoj /najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.aVrijednostnajnižeprihvatljiveponudebezPDV-a:0,00KM
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a: 0,00
KM
ANEKS E
Broj lota koji se poništava: 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Usluge servisiranja vozila marke "Toyota"
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Usluge servisiranja i održavanja motornih vozila marke "Toy-
ota"
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Prema Tenderskoj dokumentaciji
II.1.Procijenjenaukupnavrijednostugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
10.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
12 mjeseci
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Banja Luka
OdjeljakIV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 28.5.2013.
V.2. Broj primljenih ponuda: 0
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 0
V.4. Informacije o najnižoj /najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.aVrijednostnajnižeprihvatljiveponudebezPDV-a:0,00KM
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a: 0,00
KM
(M1-C-7959-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: