Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga revizije glavnog projekta rekonstrukcije i modernizacije stadiona za brzo klizanje: hidro,elektro, mašinska faza...

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 42, 03.06.2013

KJP ZOI '84 OCS D.O.O. SARAJEVO
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 115-7-2-4-56/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJP ZOI '84 OCS d.o.o. Sarajevo
Kontakt osoba: Ermina Kulovac
Adresa: Branilaca Sarajeva 21
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200347000004
Telefon: 033268680
Faks: 033200426
Elektronska pošta(e-mail):komercijala@zoi84.ba
Internet adresa(web):www.zoi84.ba
I.2. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.3.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,
Kanton Sarajevo
I.3.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: inžinjerske usluge i integralne
inžinjerske usluge, usluge urbanog planiranja i uređenja pejzaža,
slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog
ispitivanja i analize
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Revizija glavnog projekta rekonstrukcije i modernizacije stadiona
za brzo klizanje
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Predmet će biti podijeljen na lotove po fazama:
LOT 1-AGK faza (arhitektura, građevina, kontrukcija)
LOT 2- hidro faza
LOT 3- elektro faza
LOT 4- mašinska faza
Ponuđač može podnijeti ponude za sve lotove
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 14.6.2013. Vrijeme: 12:00
Adresa i mjesto: Branilaca Sarajeva 21 I sprat protokol
(M1-D-7696-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: