Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje poziva) Nabavka usluga prijema i transporta uglja, manipulisanja i čišćenja postrojenja VDU i VOŠIP u RJ TUŠIP

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 44, 10.06.2013

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D.
SARAJEVO-PODRUŽNICA TERMOELEKTRANA
"KAKANJ" KAKANJ
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 289-1-2-3-937/13
Broj obavještenja o nabavci: 289-1-2-1-867/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podružnica
Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Kontakt osoba: Naser Sikira
Adresa: Kakanj
Poštanski broj: 72240
Opština/Grad: Kakanj
IDB/JIB: 4200225150064
Telefon: 032771153
Faks: 032771025
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduzeće
I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Električna energija
I.3. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li je zaključen okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge na prijemu i transportu uglja, manipulisanju i čišćenju
postrojenja VDU i VOŠIP u RJ TUŠIP
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Čišćenje presipnih mjesta transportnih mostova, transportera i
prostora oko transportera od rasutog uglja, čišćenje presipnih
mjesta transportnih mostova, transportera i prostora oko
transportera za transport šljake i pepela, istovar i transport uglja iz
vagona i kamiona, utovar pepela u autocisterne, čišćenje
postrojenja za kvašenje pepela, čišćenje kanala i jama od naslaga
šljake, pepela i mulja, čišćenje prolaza i platoa od naslaga uglja,
pepela i šljake, a sve prema tehničkoj specifikaciji koja je sastavni
dio tenderske dokumentacije
II.5. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije
II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
176.640,00 KM
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Podružnica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
10 (deset) mjeseci od dana uvođenja u posao, a najviše do utroška
ugovorenih norma sati.
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne
osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 3.6.2013.
V.2. Broj primljenih ponuda: 2
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 2
V.4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a:
191.360,00 KM
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a:
176.640,00 KM
(M1-C-8364-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: