Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje poziva) Nabavka usluga dugoročnog kreditnog zaduženja Kantona Sarajevo za potrebe finansiranja kapitalnih projekata

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 44, 10.06.2013

MINISTARSTVO FINANSIJA KANTONA
SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 616-1-2-3-11/13
Broj obavještenja o nabavci: 616-1-2-1-9/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO FINANSIJA KANTONA SARAJEVO
Kontakt osoba: Tahir Džogović
Adresa: MARŠALA TITA 62
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200666010004
Telefon: 033565032
Faks: 033565048
Elektronska pošta(e-mail):mf@mf.ks.gov.ba
Internet adresa(web):www.mf.ks.gov.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,
Kanton Sarajevo
I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava
I.3. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankovne i
investicijske usluge
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li je zaključen okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Ugovor o dugoročnom kreditnom zaduženju Kantona Sarajevo
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Finansijske usluge dugoročnog kreditnog zaduženja Kantona
Sarajevo za potrebe finansiranja kapitalnih projekata planiranih u
članu 5. Budžeta Kantona Sarajevo za 2013.godinu
II.5. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
10.000.000,00
II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
12.510.000,00 KM
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Kanton Sarajevo
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Kao u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 4.6.2013.
V.2. Broj primljenih ponuda: 0
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 0
V.4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a: 0,00 KM
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a: 0,00 KM
(M1-C-8513-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: