Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga izrade glavnog projekta odvodnje Autoputa 5c na lokaciji Malešići, petlja Visoko i uređenja vodotoka koji prolazi kroz trup autoputa na lokalitetu Kula Banjer

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 44, 10.06.2013

JAVNO PREDUZEĆE AUTOCESTE FBiH D.O.O.
MOSTAR
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 272-7-2-4-135/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javno preduzeće Autoceste FBiH d.o.o. Mostar
Kontakt osoba: Senada Lizde
Adresa: Braće Fejića bb
Poštanski broj: 88000
Opština/Grad: Mostar
IDB/JIB: 4227691540005
Telefon: 036512300
Faks: 036512301
Elektronska pošta(e-mail):info@jpautoceste.ba
Internet adresa(web):www.jpautoceste.ba
I.2. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
KaouAneksuA
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.3.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.3.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: inžinjerske usluge i integralne
inžinjerske usluge, usluge urbanog planiranja i uređenja pejzaža,
slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog
ispitivanja i analize
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Izrada glavnog projekta odvodnje Autoputa 5c na lokaciji Malešići,
petlja Visoko i uređenja vodotoka koji prolazi kroz trup autoputa na
lokalitetu Kula Banjer
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Izrada glavnog projekta:
- na lokaciji Kula Banjer projektovati trasu vodotoka i sistem
odvodnje
- na lokaciji petlje Visoko projektovati sistem odvodnje oborinskih
voda
- na lokalitetu Malešići projektovati sistem odvodnje autoputa do
recipijenta (rijeka Bosna)
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 19.6.2013. Vrijeme: 12:00
Adresa i mjesto: JP "Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
operativni ured Sarajevo
Dubrovačka 6
71000 Sarajevo
ANEKS A
I.2. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Naziv: Javno preduzeće Autoceste FBiH d.o.o. Mostar
Kontakt osoba: Senada Lizde 033 277 911 i Amer Jusufbegović
033 277 924
Adresa: Dubrovačka 6; Sarajevo
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4227691540005
Telefon: 033277900
Faks: 033277901
Elektronska pošta (e-mail):info@jpautoceste.ba
Internet adresa(web):www.jpautoceste.ba
(M1-D-8182-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: