Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje poziva) Nabavka usluga održavanja objekata Univerziteta u Tuzli u 2013. godini

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 47, 17.06.2013

JAVNA USTANOVA UNIVERZITET U TUZLI
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 167-1-2-3-133/13
Broj obavještenja o nabavci: 167-1-2-1-128/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA UNIVERZITET U TUZLI
Kontakt osoba: Evelina Zukić, dipl.ing.el. 035 277-586
Adresa: UL. DR. TIHOMILA MARKOVIĆA BR. 1 TUZLA
Poštanski broj: 75000
Opština/Grad: Tuzla
IDB/JIB: 4209444710005
Telefon: 035300500
Faks: 035300544
Internet adresa(web):www.untz.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,
Tuzlanski kanton
I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Obrazovanje
I.3. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge servisiranja i popravke
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li je zaključen okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: od zaključenja ugovora do
31.12.2013. godine
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a: 42.735,00
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Održavanje objekata Univerziteta u Tuzli u 2013. godini
II.5. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u TD
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Objekti Univerziteta u Tuzli
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
III.2.a. Podkriteriji
1. Ponuđena cijena, učešće:80,00%
2. Rok izvršenja usluge, učešće:20,00%
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 10.5.2013.
V.2. Broj primljenih ponuda: 0
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 0
V.4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a: 0,00 KM
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a: 0,00 KM
(M1-C-8662-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: