Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga izrade elaborata o izvršenim inženjersko-geološkim i geomehaničkim istraživanjima za potrebe izgradnje infrastrukture GSM baznih stanica

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 47, 17.06.2013

DIONIČKO DRUŠTVO "BH TELECOM"
SARAJEVO
REGIONALNA DIREKCIJA TUZLA
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 389-7-2-4-137/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Dioničko društvo "BH Telecom" Sarajevo, Regionalna
direkcija Tuzla
Kontakt osoba: Za tehnička pitanja: Senada Husarić, tel.
035-278-255; Za ostalo: Melisa Kurbašić, tel. 035-277-166 i Alma
Gulamović, tel. 035-251-633
Adresa: Aleja Alije Izetbegovića 29
Poštanski broj: 75000
Opština/Grad: Tuzla
IDB/JIB: 4200211100048
Telefon: 035361000
Faks: 035251621
Internet adresa(web):www.bhtelecom.ba
I.2. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
KaouAneksuA
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduzeće
I.3.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.3.c. Djelatnost ugovornog organa: Telekomunikacije
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Izrada elaborata o izvršenim inženjersko-geološkim i
geomehaničkim istraživanjima za potrebe izgradnje infrastrukture
GSM baznih stanica na području djelovanja Direkcije Tuzla
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Izrada elaborata o izvršenim inženjersko-geološkim i
geomehaničkim istraživanjima za potrebe izgradnje infrastrukture
GSM baznih stanica na području djelovanja Direkcije Tuzla u
Federaciji BiH, Republici Srpskoj i Brčko Distriktu BiH, za potrebe
BH Telecoma d.d. Sarajevo Direkcija Tuzla
Procijenjena vrijednost nabavke: do KM 8.000,00 bez PDV-a
Br. postupka: 12.5-36-247/13
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 2.7.2013. Vrijeme: 13:00
Adresa i mjesto: BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla, Aleja
Alije Izetbegovića br. 29, 75000 Tuzla, I Sprat, kancelarija br. 119
Otvaranje ponuda je 2.7.2013. god. u 13:30 u Direkciji Tuzla, I
sprat, Velika Sala
ANEKS A
I.2. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Naziv: Dioničko društvo "BH Telecom" Sarajevo
Kontakt osoba: Dragan Rička
Adresa: Aleja Alije Izetbegovića 29
Poštanski broj: 75000
Opština/Grad: Tuzla
IDB/JIB: 4200211100048
Telefon: 035254321
Faks: 035274265
Elektronska pošta (e-mail):dragan.ricka@bhtelecom.ba
Internet adresa(web):www.bhtelecom.ba
(M1-D-8762-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: