Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga izrade projekta cjevovoda sanitarne vode

Izvor: eKapija.ba, 13.06.2013.

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNjU, PRERADU I PROMET DERIVATA NAFTE

RAFINERIJA ULjA MODRIČA A.D. Modriča,

13.06.2013. godine

 

TEHNIČKI ZADATAK IZRADA PROJEKTA ZA UGRADNjU CJEVOVODA SANITARNE VODE

 

1. Cilj projekta

Projektovati podzemni cjevovod sanitarne vode.

2. Tehnički opis

Ugrađuje se cjevovod sanitarne vode od brojila 2 do :

- Regeneracije

- Motorne laboratorije

- Praone bačava

- Tretmana otpadnih voda

- Zgrade stare uprave

- Zgrade transporta

- Stare energane

- Automehaničarske radionice

- Blendinga 3 i pakeraja antifriza

- Blendinga 1

3. Predmjer radova

Polazna i krajnje tačke cjevovoda su poznate dok dužina cjevovoda zavisi od najoptimalnije trase koja će biti određena projektom na osnovu šema podzemnih instalacija i sagledavanja stanja na terenu.

4. Opšti uslovi

1. Pun naziv i adresa ponuđača, kontakt telefon, broj telefaksa, e - mail adresa i kontakt osoba.

2. Ovjerena kopija registracije ponuđača, ne starija od 3 mjeseca

3. Kopija uvjerenja o registraciji PDV obveznika

4. Potvrda o likvidnosti

5. Potrebne dozvole i saglasnosti da ponuđač može izvoditi radove iz ove oblasti .

5. Finansijsko tehnički uslovi:

1. Uslovi i način plaćanja

2. Referenc lista izvedenih radova u poslednje dvije godine na ovim i sličnim poslovima. 

 

Kontakt

Popović Bogdan

tel: ++387 53 810 111 lok 381

mob: ++387 65 523 839

e-mail: bogdanp@modricaoil.com

 

Ćosić Saša

tel: ++387 53 810 111 lok 381

mob: ++387 65 614 893

e-mail: sasa@ modricaoil.com 

 

Ostale informacije

Ponude treba da budu dostavljene do 04.07.2013. godine lično na protokol preduzeća ili poštom na adresu Rafinerija ulja Modriča a.d. Vojvode Stepe Stepanovića 49 74480 Modriča sa naznakom „ NE OTVARATI - PONUDA ZA IZRADU PROJEKTA ZA UGRADNjU CJEVOVODA SANITARNE VODE „ .

 

Prvi zamjenik generaliag direktora

Roman V Romanov

 

Rukovodilac sektora Energetike

Đuđelija Željko

 

Rukovodilac Postrojenja pripreme i obrade voda

Popović Bogdan

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: