Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga servisiranja i tekućeg održavanja centralnog grijanja

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 49, 24.06.2013

KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O.
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 126-7-2-4-332/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o.
Kontakt osoba: Belma Husić, dipl.ing.maš.
Adresa: Jaroslava Černija br. 8
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200151950004
Telefon: 033237655
Faks: 033534886
Internet adresa(web):www.viksa.ba
I.2. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
KaouAneksuA
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduzeće
I.3.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,
Kanton Sarajevo
I.3.c. Djelatnost ugovornog organa: Vodosnabdjevanje
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge servisiranja i popravke
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
KZ 38/13 - Servisiranje i tekuće održavanje centralnog grijanja
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Dato u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 10.7.2013. Vrijeme: 9:00
Adresa i mjesto: Terezija br. 38, soba br. 20, Sarajevo
ANEKS A
I.2. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Naziv: KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o.
Kontakt osoba: Amer Karović
Adresa: Terezija br. 38
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200151950004
Telefon: 033204575
Faks: 033204575
Elektronska pošta (e-mail):amerk@viksa.ba
Internet adresa(web):www.viksa.ba
(M1-D-9010-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: