Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga deponovanja viška iskopanog materijala i viška građevinskog otpada sa gradilišta na području Sarajevskog kantona

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 49, 24.06.2013

BH TELECOM D.D. SARAJEVO
TELECOM INŽENJERING SARAJEVO
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 401-7-2-4-389/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo
Kontakt osoba: Lejla Pamuk, 033 464 733
Adresa: Bulevar Meše Selimovića br. 18
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Novi Grad
IDB/JIB: 4200211100102
Telefon: 033464733
Faks: 033460974
Elektronska pošta(e-mail):kemal.kadic@bhtelecom.ba
Internet adresa(web):www.bhtelecom.ba
I.2. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduzeće
I.3.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.3.c. Djelatnost ugovornog organa: Telekomunikacije
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Kanalizacione i usluge odlaganja otpadaka; sanitarne i
slične usluge
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Deponovanje viška iskopanog materijala i viška građevinskog
otpada sa gradilišta
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Deponovanje viška iskopanog materijala i viška građevinskog
otpada sa gradilišta na području Sarajevskog kantona
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 8.7.2013. Vrijeme: 12:00
Adresa i mjesto: U modelu standardne tenderske dokumentacije za
ugovore o javnoj nabavci usluga putem konkurentskog zahtjeva sa
objavom obavještenja broj: 18-017/13 su date sve neophodne
informacije za sačinjavanje ponude.
Tenderska dokumentacija je besplatna. Tendersku dokumentaciju
dobavljači mogu preuzeti na zahtjev, svakim radnim danom od 8:00
- 15:30 ili će ugovorni organ dobavljačima otpremiti tendersku
dokumentaciju u roku od 3 (tri) dana nakon prijema zahtjeva za
dostavu tenderske dokumentacije.
Zahtjev za dostavu tenderske dokumentacije dobavljači šalju na
broj faksa 033/460 974.
Adresa za predaju ponuda: PROTOKOL, Bulevar Meše
Selimovića 18, 71 000 Sarajevo
Javno otvaranje ponuda nije zakazano.
(M1-D-9061-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: