Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga izrade procjene ugroženosti od požara i izrade plana zaštite od požara

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 49, 24.06.2013

OPĆINA SREBRENIK
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 439-7-2-4-41/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Općina Srebrenik
Kontakt osoba: Beazeta Kešetović
Adresa: Radnička bb
Poštanski broj: 75350
Opština/Grad: Srebrenik
IDB/JIB: 4209464820001
Telefon: 035645812
Faks: 035645762
Elektronska pošta(e-mail):opc.sreb@bih.net.ba
Internet adresa(web):www.srebrenik.ba
I.2. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
KaouAneksuA
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.3.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Opštinski nivo (FBiH),
SREBRENIK
I.3.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Ponovni konkurentski poziv za izradu "Procjena ugroženosti od
požara općine Srebrenik" i izrada "Plana zaštite od požara općine
srebrenik"
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 4.7.2013. Vrijeme: 9:00
Adresa i mjesto: 211 oslobodilačka brigada
ANEKS A
I.2. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Naziv: Općina Srebrenik
Kontakt osoba: Beazeta Kešetović
Adresa: 211 oslobodilačka bb
Poštanski broj: 75350
Opština/Grad: Srebrenik
IDB/JIB: 4209464820001
Telefon: 035645822
Faks: 035645822
Elektronska pošta (e-mail):opc.sreb@bih.net.ba
Internet adresa(web):www.srebrenik.ba
(M1-D-9191-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: