Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga Update navigacija

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 51, 01.07.2013

AGENCIJA ZA POLICIJSKU PODRŠKU
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 45-7-2-4-34/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Agencija za policijsku podršku
Kontakt osoba: Eldin Subaša
Adresa: Aleja Bosne Srebrene bb
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4201442540004
Telefon: 033727500
Faks: 033727556
Elektronska pošta: nedjo.kojicŽpsa.gov.ba
Internet adresa:www.psa.gov.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Organ uprave
I.3.b. Nivo: Državni nivo
I.3.c. Djelatnost: Javna uprava
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Kompjuterske i druge slične usluge
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Nabavka usluge Update navigacija
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka usluge Update navigacija tipa "Garmin nuvi 3790T" koje
su u vlasništvu Agencije za policijsku podršku
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 11.7.2013. Vrijeme: 12:00
Adresa i mjesto: Agencija za policijsku podršku, ul. Aleja Bosne
Srebrene bb, 71 000 Sarajevo (Zgrada studentskih domova
Nedžarići, II sprat-krilo C, soba 203)
(M1-D-9388-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: